uitnodiging gedupeerden mijnbouwschade gemeente De Marne

De Werkgroep rond mijnbouwschade De Marne
NODIGT U UIT voor een bijeenkomst op WOENSDAGAVOND 19 juli 2017
In het Dorpshuis OPEN HAARD, Lewestraat 13 in Kruisweg, Aanvang 19.30 uur

Wat er aan vooraf ging.
Gaswinning gedupeerden in de gemeente de Marne hebben zich tot nu toe weinig geroerd. De schade is hier dan ook minder groot dan elders in de provincie. Dit kan veranderen zodra rond de kleine gasvelden problemen ontstaan. Er zijn tal van schadegevallen die nog onafgehandeld ergens bij CVW, NCG of Arbiter op de plank liggen. En daar liggen ze al vijf jaar. Voor een aantal betrokkenen is de maat vol. Zij zijn onlangs bijeen geweest in een kleine setting. Zij hebben besloten hiermee door te gaan maar dan liefst in grote getale.

Ook is besloten een gesprek aan te gaan met burgemeester en wethouders. Dit gesprek zal zijn op 10 juli a.s. Onderwerpen zijn o.a. Het plaatsen van tiltmeters. Met die meters kunnen bewegingen in de bodem in de gaten gehouden worden. Ook willen wij contra-experts die de inwoners deskundig en gratis bijstaan. Wij willen dat de gemeente ons beschermt tegen de willekeur van de NAM (landelijke overheid).

Bent u ook gedupeerde van de gaswinning en voelt u voor het principe: ‘samen zijn we sterk’ , dan bent u van harte welkom op onze bijeenkomst.
Op de agenda staan vooral:

• Verslag van het gesprek met B & W.
• Inventarisatie en bespreken van plannen voor verdere aktiviteiten/akties.
• Hilda Groeneveld, een van de oprichters van de Groninger Bodem Beweging, zal ons ondersteunen met al haar ervaring, inzichten en wijsheid.En Theo Elsing, een van de schrijvers van het boek “Leven op een breuklijn” denkt mee en is graag bereid onze vragen te beantwoorden.

Omdat wij niet weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het fijn zijn als u zich even aanmeldt via: namschademarne@gmail.com

We vragen een kleine vrijwillige bijdrage in de zaal, om o.a. de huur te betalen. Consumpties rekent ieder zelf af. We hopen op een leuke en vruchtbare bijeenkomst.  

We nodigen u van harte uit om te komen en ook om dit door te geven aan anderen.