Puzzelend door Leens

Op verschillende locaties in het dorp, hebben we foto’s genomen.
Noteer zo duidelijk en volledig mogelijk, de straat, huisnummer en evt. de locatie.
De antwoorden kunnen ingeleverd worden bij Jetske Tuma, Agessingel 30 in Leens.
En/of bij de kraam van dorpsbelangen tijdens de jaarmarkt.
Uit de goede inzendingen, worden 3 winnaars getrokken.
Zij zullen bekend worden gemaakt in het dorpskrantje van Leens, op onze Facebookpagina
(facebook.com/dorpsbelangenleens/) en op de website (www.leensonline.nl) SUCCES!