Boekstart Dreumes- peutercafé

Dans je mee met Pip?

Op woensdag 10 januari van 10.00-11.00 uur, verzorgt Maaike Trousset van Studio Stap een ‘Dansverhaal’ Lekker slapen Pip. We gaan voorlezen en dansen aan de hand van een prachtig verhaal. Onder leiding van Maaike dansen de kinderen op de liedjes die gemaakt zijn n.a.v. het boek.
Alle kinderen van 2 t/m 4 jaar zijn van harte welkom. (meer…)

Lees meer

Popschool Leens primeur voor gemeente De Marne

De Rijdende Popschool gaat van start met de eerste popschool in gemeente de Marne! Op woensdag 17 januari is er voor kinderen vanaf 8 jaar om 18.30 tot 20.30 in Leens een gratis en vrijblijvende introductieles in jeugdsoos Black Arrow. De Rijdende Popschool is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren en volwassenen die altijd al eens in een bandje hebben willen spelen. Volwassen en jongeren die interesse hebben, zijn welkom voor informatie, om vragen te stellen, en natuurlijk om samen muziek te maken. (meer…)

Lees meer

De Schrikkelike en Seer Schaadelike Waatersvloed 1717

Het was een furieus samenspel van orkaanwinden en verraderlijk getij, uitmondend in een verwoestende overstroming, één waar De Oude Dijk niet tegen bestand bleek. De Kerstvloed van 1717 heeft aan meer dan 2200 Groningers het leven gekost, er zijn tienduizenden beesten bij omgekomen en hele dorpen zijn weggevaagd. Het was de grootste en laatste overstroming in eeuwen in Groningen en de Ommelanden. Sindsdien zijn onze kusten versterkt en is Nederland één van de veiligste delta’s ter wereld. (meer…)

Lees meer

Project “Vergroening en zichtlijnen versterken doorgaande route”

In het kader van het project “Vergroening en zichtlijnen versterken doorgaande route” werden zaterdag 1 november de haagbeuken geplant door aanwonenden en vrijwilligers.

Op zes locaties werd vooraf de oude beplanting gerooid en ander verouderd hekwerk verwijderd.
Het resultaat is een mooie zichtlijn van haagbeuken, of zoals een veel gehoorde opmerking, wat komen de huizen nu goed tot hun recht. Een groot compliment voor de deelnemers en alle vrijwilligers. (meer…)

Lees meer

De rijdende popschool naar Leens

Al enige tijd zijn wij als werkgroep bezig om de rijdende popschool naar Leens te krijgen! Een geweldig initiatief om iedereen vanaf 8 jaar kennis te laten maken met het spelen van popmuziek in een band.

Na de kerstvakantie gaat de rijdende popschool op alle 3 scholen in Leens workshops verzorgen in groep 5 t/m 8. Daarnaast zijn we bezig met een vervolg op deze leuke workshops…

Zodra hier meer bekend over is, zullen wij u dit laten weten!

Voor meer info over de rijdende popschool verwijzen we u door naar de website: www.derijdendepopschool.nl

Lees meer

Leens een bloeiend(bloemen)dorp

Vrijdagmorgen 20 oktober was het zover, de knolletjes gingen de grond in.
De kinderen van de basisscholen Lydinge, de Regenboog en de Handpalm gingen samen met burgemeester Koos Wiersma, Elmar Schraa, Landschapsbeheer Groningen en Jantje Koning van dorpsbelangen de eerste knolletjes poten. Hierna gingen de kinderen, leiding, ouders en vele dorpsgenoten gewapend met pootstokjes het dorp in om duizenden knolletjes in hun holletje te stoppen om daar te groeien, wij kijken nu verwachtingsvol uit naar de lente, en verheugen ons op,
Een lint van bloeiende krokussen door het dorp. (meer…)

Lees meer

Schuif aan tafel

Hebt u ook zin om eens gezellig aan tafel te schuiven voor een lekkere maaltijd en/of zou uw buurman of buurvrouw of andere bekende dat ook leuk vinden? In 2018 gaan de gezamenlijke diaconieën van de kerken in Leens ook weer Schuif aan tafelmaaltijden organiseren in de Doezoo.
De eerstvolgende Schuif aan tafel zal een ‘winterse’ maaltijd zijn en deze vindt plaats op
Donderdag 25 januari 2018 in de Doezoo
De avond begint met een inloop vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur is het: Schuif aan tafel!
Het is prettig wanneer u zich even aanmeldt, graag vóór 23 januari. (meer…)

Lees meer

Gezamenlijke kerstnachtdienst Leens

Op 24 december is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst in de Petruskerk te Leens. Deze dienst wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).

Een projectkoor, bestaande uit leden van beide kerken, zal aan deze dienst zijn medewerking verlenen. Het thema is: Licht in de nacht.

Van harte welkom!

Lees meer

Laat het kerstlied klinken in Leens

Op éérste Kerstdag zullen, in de vroege kerstmorgen, in Leens, bekende Kerstliederen worden gezongen.
Iedereen kan hieraan meedoen.

De kerstliederen worden gezongen onder begeleiding van een aantal koperblazers. De start is om 6.30 uur bij de muziektempel, er wordt gezongen op een aantal kruispunten in het dorp. Een liturgie is aanwezig. Neem je zaklantaarn mee.

Na afloop is er traditie getrouw voor de deelnemers warme chocolademelk en krentenbrood in gebouw “Shaloom”.

Lees meer