Bruggen Leens worden onderhanden genomen

LEENS – Waterschap Noorderzijlvest pakt twee bruggen aan in Leens. Het gaat om de bruggen De Dijkstil en de Hellenstertil. De Dijkstil is voor enkele jaren terug al eens opgelapt maar is nu echt toe aan vervanging daarom zal deze brug ook compleet worden vervangen. De Hellenstertil zal worden gerenoveerd, deze brug is op dit moment enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers. (tekst gaan verder onder de foto’s)

De Hellenstertil bij ’t Stort (foto: Google Maps)
De Dijkstil bij Verhildersum (foto: Google Maps)

Zoals het nu lijkt zullen de werkzaamheden plaatsvinden in de loop van 2021. Meerdere bruggen in de provincie zullen worden vervangen of gerenoveerd. Voor deze klussen is een speciaal bouwteam opgericht, bestaande uit waterschap Noorderzijlvest, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV en de aannemingscombinatie Strukton/Oosterhof Holman. De bouwovereenkomsten zijn ondertekend op 22 september 2020. 

Kuispunt Breekweg

Verkeersoverlast Breekweg/N361 aanleg rotonde

Op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog worden twee nieuwe rotondes aangelegd: bij Wehe-den Hoorn en bij Leens. De rotondes moeten de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming bevorderen. De werkzaamheden voor de aanleg van de rotondes vinden plaats van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 25 september. In deze periode wordt de rijbaan een paar keer gestremd.

Stremmingen

De werkzaamheden op de N361 duren vier weken. Doorgaand verkeer over de N361 kan tijdens de werkzaamheden van de weg gebruik blijven maken. De zijwegen zijn gestremd. De doorstroming van het verkeer wordt met verkeerslichten geregeld. In de weekenden van 4 en 11 september is de rijbaan volledig gestremd van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur.

Veiliger en overzichtelijker

Bij Wehe-den-Hoorn en Leens liggen nu nog kruispunten met linksafvakken. Deze worden vervangen door rotondes. De kruispunten zijn onveilig en minder overzichtelijk dan rotondes. De rotondes moeten de veiligheid en de doorstroming op de N361 verbeteren. Nu moeten auto’s die willen afslaan lang wachten op het middenvak. 

CO2-neutraal

De rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens worden CO2 -neutraal aangelegd. Aannemer BAM maakt bij de aanleg gebruik van duurzame middelen, zoals lage temperatuurasfalt en ledverlichting, hun voertuigen rijden op biodiesel en ze gebruiken een elektrische wals. De CO2 die nog wordt uitgestoten, wordt gecompenseerd door zonnepanelen. 

Bron Rijksoverheid.nl

Wat betekend dat voor verkeer van en naar Leens?

Oversteken van en naar Kruisweg is gedurende deze weken niet mogelijk. Dat betekend dat verkeer van en naar Leens een alternatieve route moet volgen. Volg de adviezen op van de bebording.

Schoolzone bij winkelcentrum Leens

Bij het winkelcentrum van Leens is sinds afgelopen week een schoolzone ingericht tussen het gemeentehuis en drogisterij DIO. Naast de wegversmalling zijn er ook paars gekleurde hekjes en palen geplaatst. Dit moet een verhoogde attentiewaarde hebben om de snelheid van onder andere automobilisten te doen laten afnemen, zodat een veilige oversteek kan plaatsvinden als de kinderen van of naar school gaan.

De wegversmalling en de paars gekleurde hekjes en palen.

Garage- Tuin en Schuurverkoop in Leens

Wanneer: zaterdag 5 september
Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur
Aanvullende informatie: Deelnemerslijst/plattegrond is die dag te verkrijgen bij Valge 27.


Deelnemen: Wil je graag deelnemen aan de garage- tuin en schuurverkoop? dat kan! Opgeven kan t/m 28 augustus bij Jetske Tuma of Marthilda Ennema. Deelname kost € 1,50 per deelnemer, dit om de onkosten te vergoeden.

Jetske Tuma
Adres: Agessingel 30 Telefoonnummer: 06 – 15 49 52 81 E-mail: jetske.tuma@gmail.com


Marthilda Ennema
Adres: Valge 27
Telefoonnummer: 06 – 13 44 84 21 E-mail: r.ennema@home.nl

De plattegrond en deelnemers zullen 31 augustus op de website en Facebook komen.

Let op! Corona maatregelen zullen nageleefd worden!

Vernielingen en overlast

LEENS – Inwoners van Leens zijn het beu, er worden elke dag vernielingen gepleegd en er hangen overal groepen rond. Vanuit meerdere plekken uit het dorp klinken deze geluiden, of deze groep(en) uit Leens komen is niet bekend.

Jongeren hangen voornamelijk rond bij de muziektempel, waar overigens ook voorbijkomende fietsers en wandelaars soms worden uitgescholden en nageroepen. De politie zegt weinig te kunnen doen “het zijn openbare plekken waar de groepen zich bevinden, wij kunnen ze enkel wegsturen”. Er zijn meerdere plekken bekend bij de politie waar de jongeren zouden ‘rond’ hangen. 

Daarnaast worden er veel vernielingen gepleegd in het dorp. Zo worden er auto’s bekrast, ruitenwissers gebroken, tuindecoratie uit tuinen gehaald, kliko’s ‘onklaar’ gemaakt (zodat deze niet geleegd meer kunnen worden) en fietsen uit schuurtjes gehaald en in de bosjes worden gegooid. Dit is nog maar een kleine greep van de dingen die zijn genoemd.

Wat kun je hier tegen doen? is dan de vraag. Wat je kan doen is bijvoorbeeld een straat Whatsapp groep aanmaken en elkaar zo waarschuwen bij verdachte situaties. Zie je dat er vernielingen worden gepleegd bij anderen? Waarschuw de politie en de eventuele eigenaar/bewoner(s), zodat deze aangifte kan doen.

Ruiterwisser omgebogen
Autoband en tuindecoratie boven op een autodak gezet.
Tuinlampjes liggen kapot op straat.

Samenwerkingsschool te Leens zoekt nieuwe naam

Beste inwoners van Leens en omstreken,
Per 1 augustus 2020 gaan CBS De Regenboog en OBS Lydinge uit Leens samen verder als één school, een samenwerkingsschool. In deze school zal zowel openbaar als christelijk onderwijs worden gegeven. Wat ontbreekt is een naam voor de nieuwe school.
Beide medezeggenschapsraden (MR-en) nodigen iedereen in Leens en omstreken uit om mee te denken. Leden van de medezeggenschapsraden zelf zijn uitgesloten van deelname.
  
Criteria voor de nieuwe naam:
De naam mag niet die van een persoon zijn.
U zou bij de naamgeving wellicht kunnen denken aan een naam die iets zegt over de nieuwe samenwerkingsschool waarin zowel openbaar als christelijk onderwijs wordt gegeven, of een naam die past bij de omgeving waar de school staat.

   Wanneer u denkt een leuke naam te weten voor de school dan kunt u deze uiterlijk 15 juni sturen naar:
obslydinge@lauwerseneems.nl
  of regenboogleens@vcpong.nl 
of per post naar R. Ritzemastraat 2a, 9965 TD Leens

Laat uw creativiteit de vrije loop, we lezen naast de naam ook graag uw motivatie waarom u voor deze naam hebt gekozen!
Vervolgens zullen de MR-en een naam kiezen uit de door u ingezonden namen. Deze zullen zij dan voorstellen aan het schoolbestuur. Uiteraard zal de bedenker van de naam in het zonnetje worden gezet. We wensen u veel inspiratie en hopen op veel reacties.

Hero Visser en Hilde Rozema (voorzitters MR)
namens MR Lydinge en MR Regenboog Leens

Dorpsmarkeringen

Wij, Dorpsbelangen Leens, hebben van de Gemeente Het Hogeland een subsidie gekregen om bij de vier ingangen van het dorp een kunstwerk te plaatsen. Margriet Barends heeft voor ons een zeven mooie kunstwerken ontworpen. Daarvan kunnen we er vier plaatsen.

Wij willen graag dat jullie, als dorpsbewoners, voor ons de keuze bepaalt. Het is tenslotte jullie dorp. Daarom hebben we de ontwerpen aan de Hoofdstraat in de etalage tussen winkelhuis en apotheek opgehangen.

Wij vragen u om van de zeven kunstwerken er maximaal vier van uw voorkeur door te geven via:

dorpsbelangenleens@gmail.com

Mocht je niet via de mail je keuze door kunnen geven, dan kun je dit schriftelijk doen bij Valge 10 te Leens.

Je hebt tot 1 juni aanstaande de tijd om je keuze door te geven. Daarna gaan wij de stemmen tellen.

Alvast heel veel dank voor jullie hulp bij het kiezen van de kunstwerken.

Dorpsbelangen Leens

 

Wegafsluitingen i.v.m. feestweek

Vanaf vrijdagmiddag 14:00 tot omstreeks 2:00 uur is er een gedeelte afgesloten van de van Iperensingel voor het auto- fietsverkeer dit i.v.m. Marnespeulen.

Zaterdagochtend 6:00 uur tot zaterdagavond 18:00 uur zullen er delen van de Agessingel, van Iperensingel en de Werkmansingel afgesloten zijn voor auto- fietsverkeer i.v.m. jaarmarkt!

Zie plattegrond voor meer informatie!

Proces herinrichting De Valge / Wierde

De werkgroep Zichtlijnen versterken en Vergroening doorgaande route door Leens heeft zich de afgelopen twee jaar hard gemaakt voor een verkeersveiliger en groener inrichting van De Valge en Wierde. Dit naar aanleiding van de uitkomsten uit de Dorpsvisie 2015-2025 Leens in Beweging.

Met name de infrastructuur van de doorgaande route was een grote opgave. Wij kregen de vraag/opdracht van de gemeente om daarvoor een voorstel te doen in overleg met de aanwonenden en overige belanghebbenden. Wij zijn hierin namens de gemeente begeleidt door bureau Sweco. In de afgelopen periode zijn diverse concept ontwerpen uitgewerkt en gepresenteerd aan het dorp. Voor enkele locaties hebben specifiek met direct omwonenden sessies plaatsgevonden. 

Afgelopen april was de laatste bijeenkomst van de werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst is ingezoomd op De Valge (in het nauwe gedeelte) omdat er geen breed draagvlak bestond voor een in een eerder stadium voorgesteld ontwerp. Tijdens de avond zijn zes uiteenlopende varianten gepresenteerd en aan stemming onderworpen. De opkomt was erg hoog. Er is een variant die duidelijk als voorkeursvariant naar voren is gekomen. Deze variant is vervolgens besproken met de klankbordgroep waaraan o.a. Qbuzz, LTO en Cumela deelnemen. De klankbordgroep heeft het advies van de werkgroep en daarmee de voorkeur van de bewoners overgenomen.

Het voornemen was om voor de zomervakantie terugkoppeling richting omwonenden en het dorp te geven over het voorgenomen ontwerp van De Valge en Wierde en daarin ook het proces voor verdere betrokkenheid voor de definitieve uitwerking aan te geven. De planning hiervoor is iets naar achteren geschoven. Dit heeft te maken met gemaakte afspraken tussen de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen die nu na het voorstel van de werkgroep geformaliseerd dienen te worden. De verwachting is dat dit onderdeel voor de vakantie is afgerond zodat na de vakantie terugkoppeling richting bewoners en het dorp kan plaatvinden.      

Met het voorstel van de werkgroep voor inrichting van De Valge en Wierde richting de gemeente Het Hogeland heeft de werkgroep haar opdracht volbracht en wordt zij opgeheven. De werkgroep wil graag de gemeente bedanken voor het vertrouwen in de opdracht en wil ook nadrukkelijk het dorp en de direct omwonenden bedanken voor alle inbreng. Dit was veel en soms even schurend, maar alleen zo is maximaal draagvlak mogelijk voor de voorgenomen herinrichting. Bureau Sweco begeleidt de gemeente verder tot aan de besluitvorming. Zij zal ook de terugkoppelingsbijeenkomst voor na de zomervakantie organiseren. U wordt hier verder nog over geïnformeerd.