Anderhalf miljoen voor aanpak centrum Leens

LEENS – Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad van Het Hogeland om akkoord te gaan met het project Centrumplan Leens. Daarnaast vraagt het college aan de raad toestemming te geven om de subsidie van € 1.529.691 euro vanuit het Nationaal Programma Groningen te gebruiken voor het project. Na akkoord van de gemeenteraad kan de gemeente, in samenwerking met de Regiegroep Leens, starten met de uitvoering van het project.

De Regiegroep Leens die namens de inwoners, verenigingen en ondernemers uit Leens spreekt. De kern Leens speelt een belangrijke rol voor het westen van de gemeente Het Hogeland. Mensen uit omliggende dorpen zoals Ulrum, Lauwersoog, Zoutkamp, Wehe-Den Hoorn en omgeving doen hun dagelijkse boodschappen voor een groot deel in Leens. “Met dit extra geld vanuit Nationaal Programma Groningen kunnen de functionaliteit en uitstraling van het centrum van Leens verbeterd en versterkt worden. Bijvoorbeeld door winkels bij elkaar te brengen in het centrum, een nieuwe invulling te vinden voor lege winkels en de openbare ruimte aan te pakken,” aldus B&W

Met het vaststellen van het Centrumplan Leens moet de gemeenteraad ook een bijdrage van € 1.529.691 euro vanuit het trekkingsrecht Nationaal Programma Groningen als krediet er voor beschikbaar stellen. De gemeenteraad heeft in juni 2021 haar goedkeuring gegeven voor het indienen van het project Centrumplan Leens bij Nationaal Programma Groningen. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft, na een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie, het project goedgekeurd. Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om de brede welvaart te bevorderen in de sleep van de aardgasmalaise.

Met dit project wordt onder andere beoogd winkels in het dorp te centreren, het winkelcentrum aantrekkelijker te maken, de Breekweg aan te passen en een dorpshuis te realiseren./BM

Rotonde Leens

Kruising weer toegankelijk voor alle verkeer.

rotonde Leens (Breekweg)
rotonde Leens (oost)
rotonde Leens (west)

(18 september 2020).
De nieuwe rotonde bij Leens is nagenoeg gereed. Aannemer BAM heeft de werkzaamheden bijna afgerond, er staan nog wel enkele verkeersborden die nog opgeruimd moeten worden. De hele operatie zou vier weken duren maar na bijna drie weken is de rotonde (bijna) gereed en is de verkeersveiligheid enorm verbeterd.
Bij de nieuwe rotonde hoort ook een aansprekende vormgeving. Deze vormgeving moet herkenbaar zijn en aansluiten bij de omliggende natuur en met betrokkenheid van de bewoners worden ontwikkeld. Dit zal later worden gerealiseerd i.o.m. Provincie Groningen.

— De N361, de weg van Stad tot Wad —

Rotonde Leens

De aanleg van de rotonde bij Leens loopt voorspoedig. De aannemer BAM is druk bezig om het op tijd gereed te krijgen.

Houd er nog even rekening mee, voor het komende weekend, vanaf vrijdagavond 11 september 20.00 uur tot maandagochtend 14 september 06.00 uur, is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer. De stremming geldt overigens ook voor de rotonde bij Wehe den Hoorn.