Anderhalf miljoen voor aanpak centrum Leens

LEENS – Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad van Het Hogeland om akkoord te gaan met het project Centrumplan Leens. Daarnaast vraagt het college aan de raad toestemming te geven om de subsidie van € 1.529.691 euro vanuit het Nationaal Programma Groningen te gebruiken voor het project. Na akkoord van de gemeenteraad kan de gemeente, in samenwerking met de Regiegroep Leens, starten met de uitvoering van het project.

De Regiegroep Leens die namens de inwoners, verenigingen en ondernemers uit Leens spreekt. De kern Leens speelt een belangrijke rol voor het westen van de gemeente Het Hogeland. Mensen uit omliggende dorpen zoals Ulrum, Lauwersoog, Zoutkamp, Wehe-Den Hoorn en omgeving doen hun dagelijkse boodschappen voor een groot deel in Leens. “Met dit extra geld vanuit Nationaal Programma Groningen kunnen de functionaliteit en uitstraling van het centrum van Leens verbeterd en versterkt worden. Bijvoorbeeld door winkels bij elkaar te brengen in het centrum, een nieuwe invulling te vinden voor lege winkels en de openbare ruimte aan te pakken,” aldus B&W

Met het vaststellen van het Centrumplan Leens moet de gemeenteraad ook een bijdrage van € 1.529.691 euro vanuit het trekkingsrecht Nationaal Programma Groningen als krediet er voor beschikbaar stellen. De gemeenteraad heeft in juni 2021 haar goedkeuring gegeven voor het indienen van het project Centrumplan Leens bij Nationaal Programma Groningen. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft, na een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie, het project goedgekeurd. Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om de brede welvaart te bevorderen in de sleep van de aardgasmalaise.

Met dit project wordt onder andere beoogd winkels in het dorp te centreren, het winkelcentrum aantrekkelijker te maken, de Breekweg aan te passen en een dorpshuis te realiseren./BM

Rustige jaarwisseling in Leens

LEENS – Drukte bij de supermarkten om de laatste dingen in huis te halen voor tijdens de jaarwisseling, zo begon oudejaarsdag voor velen. Overdag was er al reuring in het dorp, her en der stonden al vuurtonnen te roken, verkocht Wilhelmina oliebollen bij de muziektempel en waren ze op verschillende plekken aan het carbidschieten. 

In de loop van de avond ontstonden er kleinere brandjes, politie patrouilleerde veel langs deze plekken gedurende de avond en sprak mensen waar nodig aan. Rond half twee (nieuwjaarsnacht) was er brand uitgebroken aan de Beatrixstraat. In één van de sloopwoningen is brand ontstaan, hoe de brand is ontstaan is niet geheel duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. 

Patrouilleerde politie controleert vreugde vuur.
Brandweer blust brand in sloopwoning.

Enquete Leens

Beste inwoners van Leens,

In 2016 heeft Dorpsbelangen in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en ondersteund door de Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL) een dorpsvisie gepresenteerd. Een dorpsvisie waaraan velen van u een bijdrage hebben geleverd tijdens de “keukentafelgesprekken”.

Doel van de visie was onder andere het inventariseren van wensen en behoeften van de inwoners van Leens die in de periode 2015-2025 gerealiseerd  zouden kunnen worden. Tijdens de bijeenkomsten zijn veel goede en mooie ideeën aangedragen die geleid hebben tot een top vijftien aan onderwerpen. 

We zijn nu halverwege en dan is het goed om de balans op te maken.

Onderstaande punten uit de dorpsvisie zijn gerealiseerd door de vele vrijwilligers van verenigingen of in gezamenlijke initiatieven:

  • Nieuwe dorpsvlag (we zien tijdens feestdagen veel dorpsvlaggen hangen);
  • Bloemendorp Leens (krokussen in het dorp en de entrees van het dorp zijn opgefrist);
  • Ede Staal evenement (Ede Staal Muziekfestival);
  • Activiteiten zwembad;
  • Vrijwilligerswerk promoten (de afgelopen jaren hebben veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger bij een vereniging of een activiteit);

Er is ook een aantal punten die nog niet zijn gerealiseerd en waarvan we graag horen hoe u erover denkt. Uw terugkoppeling is voor zowel Dorpsbelangen als de SVL belangrijk om te kijken waar en hoe we met elkaar verdergaan in de komende vijf jaar.

Wij verzoeken u om onderstaande vragen te beantwoorden en voor 1 januari 2021 in te leveren bij Dorpsbelangen Leens (per mail naar dorpsbelangenleens@gmail.com, ingevuld formulier bij Valge 10 in Leens of via de website van LeensOnlline www.leensonline.nl/enquete)

KLIK HIER om de enquete in te vullen

Fietsoverlast bij Koningstate

Je fiets droog en ‘veilig’ stallen onder de overkapping bij Koningstate. Bezoekers die langs gaan bij de bewoners van Koningstate of mensen die met de bus reizen parkeren (voornamelijk) hun fiets hier. Bewoners, postbodes en krantenbezorgers onder vinden hinder hiervan. Dit komt hoofdzakelijk omdat de fietsen vaak voor de brievenbussen worden gezet. Daarom een oproep names de bewoners om de fietsen niet voor de brievenbussen neer te zetten en genoeg ruimte te laten. De foto’s zijn gemaakt door een bewoner.

Sommige plekken in het duister

Op sommige plekken in het dorp is het duister, op deze plekken brand de lantaarnpaal niet. Sommige straten branden alle lantaarnpalen, de andere om en om of zelfs helemaal niet. Ondervind je hier ook hinder van dan kun je gemakkelijk deze storing melden, via deze link: https://storing.moononline.nl/gemeentehethogeland. Op de lantaarnpaal zit een wit stickertje met een nummer, vul het nummer in en dan wordt de lantaarnpaal ‘in storing’ gezet. U kunt ook op de kaart bekijken of de lantaarnpaal al ‘in storing’ is gemeld. Als u de lantaarnpaal in storing meld, kunt u eventueel uw gegevens invullen zodat u op de hoogte gehouden wordt over de status.

Bruggen Leens worden onderhanden genomen

LEENS – Waterschap Noorderzijlvest pakt twee bruggen aan in Leens. Het gaat om de bruggen De Dijkstil en de Hellenstertil. De Dijkstil is voor enkele jaren terug al eens opgelapt maar is nu echt toe aan vervanging daarom zal deze brug ook compleet worden vervangen. De Hellenstertil zal worden gerenoveerd, deze brug is op dit moment enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers. (tekst gaan verder onder de foto’s)

De Hellenstertil bij ’t Stort (foto: Google Maps)
De Dijkstil bij Verhildersum (foto: Google Maps)

Zoals het nu lijkt zullen de werkzaamheden plaatsvinden in de loop van 2021. Meerdere bruggen in de provincie zullen worden vervangen of gerenoveerd. Voor deze klussen is een speciaal bouwteam opgericht, bestaande uit waterschap Noorderzijlvest, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV en de aannemingscombinatie Strukton/Oosterhof Holman. De bouwovereenkomsten zijn ondertekend op 22 september 2020. 

Rotonde Leens

Kruising weer toegankelijk voor alle verkeer.

rotonde Leens (Breekweg)
rotonde Leens (oost)
rotonde Leens (west)

(18 september 2020).
De nieuwe rotonde bij Leens is nagenoeg gereed. Aannemer BAM heeft de werkzaamheden bijna afgerond, er staan nog wel enkele verkeersborden die nog opgeruimd moeten worden. De hele operatie zou vier weken duren maar na bijna drie weken is de rotonde (bijna) gereed en is de verkeersveiligheid enorm verbeterd.
Bij de nieuwe rotonde hoort ook een aansprekende vormgeving. Deze vormgeving moet herkenbaar zijn en aansluiten bij de omliggende natuur en met betrokkenheid van de bewoners worden ontwikkeld. Dit zal later worden gerealiseerd i.o.m. Provincie Groningen.

— De N361, de weg van Stad tot Wad —

Rotonde Leens

De aanleg van de rotonde bij Leens loopt voorspoedig. De aannemer BAM is druk bezig om het op tijd gereed te krijgen.

Houd er nog even rekening mee, voor het komende weekend, vanaf vrijdagavond 11 september 20.00 uur tot maandagochtend 14 september 06.00 uur, is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer. De stremming geldt overigens ook voor de rotonde bij Wehe den Hoorn.

Schuurverkoop zaterdag 5 september

Zaterdag 5 september van 10.00 tot 17.00 uur garage, tuin, schuurverkoop in Leens. Via onderstaande link kun je de plattegrond van Leens en de lijst met adressen downloaden van de deelnemende huishoudens.

Dit jaar tellen we welgeteld 61 adressen die meedoen. Met een prachtig aanbod aan 2e hands spullen, hobbycreaties, eterij/drinkerij enz…

Verder zijn er leuke gezellige winkels, eetgelegenheden en bezienswaardigheden in Leens.

U bent van harte welkom op dit coronaproof evenement.

De plattegrond is verkrijgbaar op Valge 27. Ook kunt u de plattegrond hieronder downloaden.
download hier de plattegrond van Leens met huisnummers
download hier de adressenlijst

Kuispunt Breekweg

Verkeersoverlast Breekweg/N361 aanleg rotonde

Op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog worden twee nieuwe rotondes aangelegd: bij Wehe-den Hoorn en bij Leens. De rotondes moeten de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming bevorderen. De werkzaamheden voor de aanleg van de rotondes vinden plaats van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 25 september. In deze periode wordt de rijbaan een paar keer gestremd.

Stremmingen

De werkzaamheden op de N361 duren vier weken. Doorgaand verkeer over de N361 kan tijdens de werkzaamheden van de weg gebruik blijven maken. De zijwegen zijn gestremd. De doorstroming van het verkeer wordt met verkeerslichten geregeld. In de weekenden van 4 en 11 september is de rijbaan volledig gestremd van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur.

Veiliger en overzichtelijker

Bij Wehe-den-Hoorn en Leens liggen nu nog kruispunten met linksafvakken. Deze worden vervangen door rotondes. De kruispunten zijn onveilig en minder overzichtelijk dan rotondes. De rotondes moeten de veiligheid en de doorstroming op de N361 verbeteren. Nu moeten auto’s die willen afslaan lang wachten op het middenvak. 

CO2-neutraal

De rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens worden CO2 -neutraal aangelegd. Aannemer BAM maakt bij de aanleg gebruik van duurzame middelen, zoals lage temperatuurasfalt en ledverlichting, hun voertuigen rijden op biodiesel en ze gebruiken een elektrische wals. De CO2 die nog wordt uitgestoten, wordt gecompenseerd door zonnepanelen. 

Bron Rijksoverheid.nl

Wat betekend dat voor verkeer van en naar Leens?

Oversteken van en naar Kruisweg is gedurende deze weken niet mogelijk. Dat betekend dat verkeer van en naar Leens een alternatieve route moet volgen. Volg de adviezen op van de bebording.