Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen Leens stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Leens en het bevorderen van de contacten tussen de inwoners van het dorp Leens. De vereniging tracht als vertegenwoordiger van de inwoners van Leens  haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het onderhouden van contacten met personen en instellingen op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau;
  • Het onderhouden van contacten met personen en instellingen met een soortgelijk en/of aanverwant doel;
  • Het bevorderen van het welbevinden van de inwoners van het dorp Leens door het organiseren van dorpsactiviteiten met een vormend en/of ontspannend karakter.

De Vereniging Dorpsbelangen Leens streeft er vanuit zijn doelstelling naar om in gezamenlijkheid met de bewoners van Leens bij te dragen aan een plezierige en aantrekkelijke woonomgeving. Ter bevordering van de binnen en buiten het dorp Leens te onderhouden contacten geeft de Vereniging Dorpsbelangen Leens eens in de twee maanden een dorpsinfo uit.

Voorzitter: Anko Hofman
Secretaris: Carina Schikan
Penningmeester: Pieter Boneschansker

Contact: dorpsbelangenleens@gmail.com

Leden:
– Thea Kloosterman
– Bernard Hofman
– Nienke Compier
– Manouk Kloosterman

Marktcommissie:
– …
– …
– …