Driekoningen-zingen

Het moet gezegd: “ De nieuwe gemeente Het Hogeland omvat een prachtige streek met uniek
landschap, boeiende geschiedenis en oude tradities “.
Juist nu, als op 1 januari 2019 de gemeente officieel het levenslicht ziet lijkt het een uitgelezen
moment om lokale geschiedenis en tradities meer aandacht te geven. Zo ontstond het plan om op
6 januari het zgn. Driekoningen-zingen in ere te herstellen. Weliswaar op kleine schaal maar
hopelijk later meer uitgebreid in onze nieuwe gemeente. Hoe e.e.a. vorm gaat krijgen wordt op
flyers en in kranten bekend gemaakt. We kunnen reeds verklappen dat er door schrijfster Myriam
Roelandt daarbij een heel mooi passend kinderboek is geschreven met de titel “ Driekoningenzingen
op het Hogeland “.