Enquete Leens

Beste inwoners van Leens,

In 2016 heeft Dorpsbelangen in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen en ondersteund door de Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL) een dorpsvisie gepresenteerd. Een dorpsvisie waaraan velen van u een bijdrage hebben geleverd tijdens de “keukentafelgesprekken”.

Doel van de visie was onder andere het inventariseren van wensen en behoeften van de inwoners van Leens die in de periode 2015-2025 gerealiseerd  zouden kunnen worden. Tijdens de bijeenkomsten zijn veel goede en mooie ideeën aangedragen die geleid hebben tot een top vijftien aan onderwerpen. 

We zijn nu halverwege en dan is het goed om de balans op te maken.

Onderstaande punten uit de dorpsvisie zijn gerealiseerd door de vele vrijwilligers van verenigingen of in gezamenlijke initiatieven:

  • Nieuwe dorpsvlag (we zien tijdens feestdagen veel dorpsvlaggen hangen);
  • Bloemendorp Leens (krokussen in het dorp en de entrees van het dorp zijn opgefrist);
  • Ede Staal evenement (Ede Staal Muziekfestival);
  • Activiteiten zwembad;
  • Vrijwilligerswerk promoten (de afgelopen jaren hebben veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger bij een vereniging of een activiteit);

Er is ook een aantal punten die nog niet zijn gerealiseerd en waarvan we graag horen hoe u erover denkt. Uw terugkoppeling is voor zowel Dorpsbelangen als de SVL belangrijk om te kijken waar en hoe we met elkaar verdergaan in de komende vijf jaar.

Wij verzoeken u om onderstaande vragen te beantwoorden en voor 1 januari 2021 in te leveren bij Dorpsbelangen Leens (per mail naar dorpsbelangenleens@gmail.com, ingevuld formulier bij Valge 10 in Leens of via de website van LeensOnlline www.leensonline.nl/enquete)

KLIK HIER om de enquete in te vullen