Jaarverslag 2013

Algemeen

Dit is het jaarverslag 2013 van de vereniging Dorpsbelangen Leens. Een bewogen jaar, waar we hebben geprobeerd het goede te behouden en ons verder te ontwikkelen, om zo een herkenbaar gezicht tussen de bewoners van Leens en de gemeente De Marne te zijn. Vanuit dit streven zijn er verschillende initiatieven ontstaan, die natuurlijk een vervolg krijgen in 2014.

Dit verslag is een beknopt overzicht van de activiteiten die wij hebben georganiseerd en waar we bij betrokken zijn geweest als gesprekspartner.

Toneelavond 26 januari 2013
Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de toneelavond. Een zeer geslaagde avond ondanks de weersomstandigheden. De grote zaal van Pro Rege was afgeladen met vele belangstellenden. Toneelvereniging Laomas bracht dit jaar “Handel in’t Houderhok” ten tonele. Onze dank gaat uit naar alle ondernemers van Leens voor hun gulle bijdrage in de verloting. De verloting zorgde weer voor veel hilariteit.

Dorpschouw
Er is een bijeenkomst geweest bij de gemeentewerken over wat een dorpsschouw inhoudt en hoe dit een geweldige aanvulling kan zijn voor ons dorp.
De meeste dorpen uit de gemeente waren vertegenwoordigd. Het doel is om knelpunten die verbeterd kunnen worden in het dorp in kaart te brengen. De medewerker die de dorpsschouw uitvoert zal foto’s maken van “gevaarlijke” trottoirs/wegen/paden/obstakels enz. Deze foto’s worden doorgestuurd aan de gemeente. Voor Leens is Piet Knol de dorpsschouw.

Project Waterloop
Project plan is een gezamenlijk initiatief van belanghebbenden. Het plan Waterloop dat nu voorligt wordt ondersteund door  Dorpsbelangen Ulrum, Zoutkamp en Leens alsmede door ondernemers en erfgoedbeheerders in het betrokken gebied, zoals Borg Verhildersum, Doezoo insectenwereld en het Theemuseum. Het idee is dat zij zich na realisatie van het plan waterloop gezamenlijk blijven inspannen om het gebied beneden de N361 toeristisch tot ontplooiing t brengen.

Het doel van dit plan:
– het gebied aan en rondom het Hunsingokanaal van Zoutkamp, toeristisch te versterken door
1) het kanaal aantrekkelijker te maken voor toeristisch vaarverkeer.
2) de aanleg van een fietspad langs het kanaal met een verbinding naar Borg Verhildersum.
3) de ontwikkeling van een wandel- en ruiterpad langs het kanaal.

– de dorpskernen, gelegen aan of nabij het kanaal economisch te versterken met effecten voor de leefbaarheid van het aangelegen gebied.
– Deze nieuwe toeristische infrastructuur te ontwikkelen door middel van informatiepanelen, rustpunten e.d. te upgraden tot een dagattractie, die als zodanig bij het toeristisch publiek kan worden gepromoot.

Boeskoolkoppenroute
Op veler verzoek is er nieuw leven geblazen in de Boeskoolkoppenroute. De borden langs de route zijn duurzaam vernieuwd en er liggen informatiefolders bij de VVV (bakkerij Peters). Ook het “vermiste” bankje langs deze route is herplaatst.

Workshop Croudfunding
Deze workshop werd gehouden bij Wongema Hornhuizen. Omdat veel subsidie- regelingen zijn vervallen heeft een aantal bestuursleden van Dorpsbelangen Leens deze workshop gevolgd om te leren hoe je voor een project geld kan genereren. Een erg interessante workshop.

Gemeente
Dorpsbelangen Leens heeft verschillende initiatieven genomen om het contact met de gemeente De Marne opnieuw op te bouwen.  In 2014 zal dit de band tussen de Gemeente De Marne en Dorpsbelangen Leens alleen nog maar versterken.

Zonnehuis Groep
Voor de realisatie van het “nieuwe centrum” is er met het Zonnehuis geregeld contact over hoe we op verschillende punten kunnen samenwerken.

Schilderij
Dorpsbelangen Leens is al jaren in het bezit van een prachtig schilderij. Dit schilderij is aan ons gedoneerd door de schilder Harry Penninkhof. Wij kregen de opdracht om er een passende plek/ruimte voor te vinden waar veel mensen van dit kunstwerk kunnen genieten. Met de komst van het Zonnehuis heeft Dorpsbelangen Leens gemeend een perfecte plek gevonden te hebben. Het schilderij, dat het wad uitbeeldt, is met groot enthousiasme en eer ontvangen door het Zonnehuis en heeft een passende plaats gekregen in het Zonnehuis.

Bloemetje
Bij de opening van het winkelcentrum heeft Dorpsbelangen Leens de nieuwe winkeleigenaren een bloemetje aangeboden. Maar ook bij het afscheid van de Golff, in persoon van dhr. Dusseljee, is een bloemetje aangeboden als dank voor de fijne samenwerking.

Bijenhotel
Dorpsbelangen Leens heeft samen met Doezoo haar medewerking verleend aan de viering van de gewonnen prijs (wereld erfgoed twv €15.000,00) door borg Verhildersum. Om dit te vieren werd de jeugd uit de gemeente de Marne uitgenodigd om mee te doen aan een wedstrijd bijenhotels maken. Ondanks dat het deelnemersaantal erg tegenviel, is het een hele mooie warme knutselmiddag geworden. De Hotels hebben een prominente plek bij de boerderij van Verhildersum gekregen.

Koningsdag/Koninginnedag
Wij hebben lang getwijfeld over wat we gingen organiseren omdat landelijk al de Koningsspelen en een ontbijt waren georganiseerd. Aangezien er subsidie beschikbaar was om deze troonswisseling te vieren, heeft Dorpsbelangen Leens besloten om de scholen van Leens een lunch aan te bieden. Tevens was er een wedstrijd fiets/skelter versieren en een friemel/vrijmarkt. Ondernemersbelangen heeft het luchtkussen gesponsord. Hieruit blijkt dat zelfs op korte termijn Dorpsbelangen Leens in staat is om een leuke middag te organiseren.

Chr. Muziek vereniging Wilhelmina had op deze dag een Oranjeconcert georganiseerd. Dorpsbelangen Leens heeft aan de bezoekers in de pauze een toepasselijk drankje aangeboden.

4 en 5 mei
De commissie 4 en 5 mei heeft ook dit jaar weer geruisloos maar uitstekend hun werkzaamheden ten uitvoer gebracht. Ieder jaar worden deze werkzaamheden met veel respect uitgevoerd waarbij men probeert rekening te houden met de wensen van de inwoners van Leens.

Huttenbouw
De afsluiting van de “grote” vakantie is traditioneel verbonden met de Huttenbouw week. Ondanks het af en toe slechte weer is het zoals altijd een geslaagde week geworden. Dank aan alle vrijwilligers en organisatie.

Leensterdagen
Ook in 2013 waren de Leensterdagen weer een groot succes. Mooi zonnig weer en voor iedereen was er wel iets: kindermiddag, shantykoor, tussen kunst en kitsch, orgelconcert, marnespeulen, ontbijtshow, markt, feestavond, gezamenlijke kerkdienst en nog veel meer. Het grote succes heeft ons aangespoord om ook voor 2014 een leuk programma op poten te zetten. Dank aan alle vrijwilligers en meedenkers.

Sinterklaas
In samenspraak met de Sinterklaascommissie is er dit jaar gekozen voor een Disco Piet, een bijzondere variant om zo de goedheiligman te verwelkomen met de vrolijke klanken van muziek. Met de Disco Piet hadden we in Leens een attractie voor jong en oud. De Sint kwam aan op de gebruikelijke plaats, maar dit jaar waren er niet zo veel pietjes die hebben begeleid. Jammer, maar er moet ook zoveel gebeuren. Er waren echter al een paar pieten in het dorp gesignaleerd. Zij hadden Gouden Pepernoten verstopt op verschillende plaatsen in het dorp. Deze pieten hadden zich verstopt in een vrachtwagen van Vogel. Gelukkig, het gehele gezelschap kon (mede door het mooie weer) als een lange slinger door het dorp bewegen, op naar een spetterende afsluiting in de sporthal. Met de Sint en zijn pieten is afgesproken dat we er in 2014 weer een groots feest van zullen maken.

Kerstzang
De traditionele kerstzang heeft ook dit jaar weer in de vroege ochtend van 25 december plaatsgevonden. Vele enthousiaste medezangers hebben Leens doen ontwaken. Fijn dat deze traditie ieder jaar weer plaatsvindt in Leens. Na afloop was er natuurlijk voor de deelnemers iets warm te drinken.

Kerstboom
Dorpsbelangen Leens heeft dit jaar gekozen voor een iets kleinere kerstboom, zodat de versieringen gemaakt door de 1e en 2e groepen van onze basisscholen beter en hoger in de boom konden worden gehangen. Het is erg leuk om gezamenlijk met de kinderen, juffen en meesters en natuurlijk een aantal bestuursleden de kerstboom te versieren. Ook dit jaar kregen de kinderen na afloop een gezonde appel mee, gesponsord door fam. Loots uit Zuurdijk.

Kerstmarkt
Dit jaar is gekozen voor een samenwerking met Ondernemersbelangen. Het idee om een kerstmarkt te organiseren op het plein van de Jumbo is zeer goed uitgepakt. Vele ondernemers en hobbyisten vulden de kramen met leuke spulletjes. We hadden zelfs bezoek van Josef, Maria en vee. De kerstman heeft zijn bel ook laten klinken. We hebben zeer positieve geluiden ontvangen uit het dorp en van de ondernemers.

Dorpsinfo
De dorpsinfo is ongeveer 6 keer uitgegeven, deze wordt huis-aan-huis verspreid. Zo kunnen wij de inwoners op de hoogte houden van komende activiteiten. Daarnaast af en toe een terugblik van activiteiten. Met grote belangstelling wordt de dorpsinfo ontvangen en gelezen.