Lekker Zwemmen!

Gelukkig kan het ook deze zomer weer, maar het was toch wel een beetje spannend.  In 2013 werden de bezuinigingsplannen van de gemeente de Marne bekend en daarbij stond ook voor het zwembad een forse bezuiniging aangekondigd.  Schrikken, want een bezuiniging van €  70.000,- zou wel eens het einde van het zwembad kunnen betekenen.  Meer dan driehonderd handtekeningen van verontruste zwemmers werden in augustus aangeboden aan de burgemeester en in de laatste weken dat het zwembad open was,  waren er nog ongeveer honderd mensen die hun handtekening plaatsten. We willen het zwembad niet graag kwijt!!

Begin 2014 werd begonnen met het zoeken van mensen die zitting wilden nemen in een stichting.  Deze stichting zou het beheer en de exploitatie van het zwembad overnemen van de gemeente.  Het doel van de stichting zou zijn het zwembad in stand te houden.  De opdracht daarbij zou zijn om te streven naar forse bezuinigingen.. Of dat allemaal gaat lukken?  De “Stichting Zwembad de Marne en Omstreken” is inmiddels opgericht en heeft een bestuur. Er wordt vergaderd, informatie ingewonnen,  gebrainstormd; er worden plannen gemaakt voor activiteiten, maar ook voor bezuinigingen. En er is een begin gemaakt met het werven van vrijwilligers, want die hebben we echt heel erg nodig.

De eerste klus waar deze vrijwilligers bij werden ingezet was het klaarmaken van het zwembad voor het nieuwe seizoen. De tuintjes zijn gewied, de tegels zijn schoon, de baden zijn leeg- en schoongemaakt.   Een behoorlijk karwei, waarvoor we de mensen die zich daarvoor hebben ingespannen heel dankbaar zijn.  De baden worden nu gevuld en op temperatuur gebracht en daarna kunnen op Koningsdag (26 april) de hekken open om 13.00 uur.  Iedereen mag deze dag gratis naar binnen!!  De zwem4-daagse staat ook al gepland in week 25 evenals een spelmiddag op 11 juni voor kinderen vanaf groep 5.  Kunt u vast noteren.

Ondertussen is de voorverkoop van de abonnementen en leskaarten geweest en ook daarbij hebben vrijwilligers geholpen.

Wilt u zich ook inzetten om het zwembad in de toekomst te behouden?
Meld u dan aan als vrijwilliger.  Dat kan via e-mail wilgiltjes@ziggo.nl , maar ook tijdens de openingstijden in het zwembad bij het badpersoneel.

Gewoon doen; als we er samen voor gaan, blijft het zwembad bestaan!!!
Mieke Knol, secr. Streekbad de Marne en Omstreken