Lezing Kerstvloed 1717 – Bibliotheek Leens

Kerstvloed 1717 – De grootste natuurramp in Nederland van de afgelopen vier eeuwenKerstvloed 1717 – De grootste natuurramp in Nederland van de afgelopen vier eeuwen. Een lezing van Albert Buursma in het kader van de manifestatie “Waatersvloed 1717” Op maandag 26 maart 2018 om 20:00 uur in de bibliotheek van Leens.De Kerstvloed was tot voor kort een vrijwel onbekende ramp; in Nederland, maar ook in Groningen De Kerstvloed was tot voor kort een vrijwel onbekende ramp; in Nederland, maar ook in Groningen dat het zwaarst getroffen werd. In totaal vielen in er in het Nederlands-Duits-Deense Waddengebied meer dan 11.000 slachtoffers, waarvan de meeste in Noord-Duitsland. Groot waren ook de verliezen aan vee. In Groningen alleen al enkele tienduizenden schapen, meer dan tienduizend runderen en drieduizend paarden. Daarnaast was er ook enorme materiële schade: sommige dorpen werden praktisch compleet weggevaagd.

De vraag is waardoor de Kerstvloed ramp zo groot was. Waren de dijken slecht onderhouden, was er sprake van extreme weersomstandigheden? In de lezing zal hier aandacht aan worden besteed.Ook zijn er de verhalen van wonderbare reddingen, grote reddingsacties die op gang kwamen en pamfletten van predikanten die van mening waren dat de stormvloed Gods straf was vanwege het zondige leven van de mensen.

Tenslotte wordt kort aandacht besteed aan het dijkherstel en de onenigheden die daarbij ontstonden, alsmede aan sporen in het landschap: oude dijkresten en niet te vergeten de vele ‘kolken’ (gaten die ontstonden op plaatsen waar de dijk doorbrak), waarvan er nog altijd vele in het landschap bewaard zijn gebleven.

Dr. Albert Buursma is historicus en houdt zich vooral bezig met de regionale geschiedenis van NoordNederland,de laatste tijd in het bijzonder met de historie van het Waddengebied