NIEUWJAARSBIJEENKOMST DORPSBELANGEN Leens

Geachte dorpsgenoten,

Een nieuw initiatief van Dorpsbelangen Leens

Een Nieuwjaarsbijeenkomst,

Op dinsdag 13 januari 2015 om 20.00 uur in de HUISKAMER van Leens,

Is er gelegenheid om als dorpsgenoten elkaar een goed nieuw jaar te wensen, en elkaar te

ontmoeten, om mee te denken over de te maken Dorpsvisie of over andere zaken die u belangrijk

vindt voor de leefbaarheid van ons dorp.

Wij rekenen op uw komst.

Het bestuur.