Oproep voor de musical!

Na het succes van de musical Saul, gaat de Prot. gemeente Leens-Mensingeweer opnieuw de uitdaging aan, om een nieuwe Bijbelse musical in te studeren: Maria “De kracht van de liefde” Bij het voorbereiden en opvoeren van een musical komt veel kijken. Het zal een groot project worden, vandaar deze oproep in het dorpsbulletin. Alleen door onze al dan niet verborgen talenten tentoon te spreiden en elkaar aan te vullen kunnen we de musical tot een succes maken.

Eerst even terug naar de Musical Maria. De teksten zijn geschreven door Gerard van Midden en de muziek is gecomponeerd door Gerard van Amstel. Voor de musical zijn een aantal hoogte- en dieptepunten uit het leven van Maria de moeder van Jezus uitgekozen.
In het kort: In een klein dorp, ergens in Europa komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater. Ze besluiten in overleg met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten komen in spel en zang. De groep zal een aantal dagen blijven: overdag praten de vijf acteurs en de regisseur met de dorpelingen om zich een beeld te vormen van het leven in het dorp en de persoonlijke levensverhalen. De theatergroep verwerkt dit in hun spel waarbij ze linken leggen met het verhaal over Maria. Centraal staat de katholieke drie-generatie-familie. Oma Marika, haar dochter Aliz en kleindochter Fanni, die onbedoeld zwanger is geworden van Jeno, een boerenjongen uit een dorp verderop. Door de voorstellingen van de theatergroep gebeurt er iets in het leven van vrijwel alle dorpelingen. Ze gaan vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Er komen vele gevoelens naar voren, emoties, waarheden komen boven, vragen over vastgeroeste patronen. De dorpelingen veranderen. En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Haar vragen zijn ook hun vragen, haar antwoorden worden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen: een nabije moeder met oog voor wat een mens daadwerkelijk nodig heeft aan begrip en mededogen. Aan liefde en warmte. Een moeder zonder voorwaarden vooraf
Zoals u aan het begin al hebt kunnen lezen, hebben we voor het uitvoeren van de musical veel meer nodig dan een toneelgroep alleen. Zo zijn er mensen nodig voor het maken van de kostuums en het decor. Kortom, we zoeken heel veel mensen met allemaal hun eigen talent. Door al onze talenten te gebruiken willen we de saamhorigheid binnen de kerk en het dorp versterken en uitdragen.
De repetities starten op maandag 17 augustus 2015 om 20.00 uur in gebouw Pro Rege.
Als u tijdens het lezen van dit stuk enthousiast geworden bent, aarzel dan niet en geef u op! (Bij uw opgave graag vermelden welk(e) talent(en) u in wilt zetten.)
U kunt zich opgeven bij:
Diana Spoelman, Loohof 11,tel: 572794, Email: spoelman@planet.nl