Spring festijn in Sporthal Leens!

Dorpsbelangen Leens en Huis van de Sport organiseren 19 februari een waar Spring Festijn in de Sporthal van Leens.
Vier uur lang lekker springen en spelen! Jongere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers, voor de opbouw en het afbreken, en voor toezicht.
Opbouw is van 10:00 uur tot 12:30 uur, afbreken is vanaf 16:30 uur. Het toezicht houden is van 12:30-16:30 uur.

Opgave kan bij Thea Kloosterman 06-50454923 Lees meer

Start aanleg rotonde Breekweg Leens

LEENS – Er moesten tragisch genoeg eerst veel ongelukken gebeuren tot er actie werd ondernomen. Het deels onoverzichtelijke kruispunt aan de Breekweg, zal komende zomer worden aangepakt.

Gevaarlijk punt

Wellicht is het huidige kruispunt aan de Provincialeweg – Breekweg wel het gevaarlijkste punt van de N361. De fietsers en automobilisten komende uit de richting van Kruisweg hebben slecht zicht op het tegemoetkomende verkeer uit de richting Wehe-Den-Hoorn, hierdoor ontstaan veel ongelukken.

Naast dat veroorzaakt het afslaand verkeer ook veel hinder. Automobilisten die denken dat ze nog wel even voor hun voorganger langs kunnen levert in veel gevallen (zeer) gevaarlijk situaties op. Ook voetgangers zijn bij het oversteken roekeloos en kijken slecht uit.

Start aanleg rotonde Leens

Lang is er gesproken over de aanpak van de Provincialeweg – Breekweg bij Leens. De aanpak is één van de projecten van ‘N361 veilig’. Er is inmiddels een ondernemer aangewezen die van het zomer de aanleg van deze rotonde mag realiseren. Niet alleen voor de automobilisten en fietsers zou het veiliger moeten worden, ook voor de mensen die naar de bushalte lopen. Er zou een speciaal gedeelte komen waar de voetgangers veilig kunnen oversteken.

(Foto: Google-Maps)

Laat het kerstlied klinken in Leens!

Op éérste Kerstdag zullen, in de vroege kerstmorgen, in Leens, bekende Kerstliederen worden gezongen.
Iedereen kan hieraan meedoen, je hoeft geen geoefende zanger te zijn..
De kerstliederen worden gezongen onder begeleiding van een aantal koperblazers.
De start is om 6.30 uur bij de muziektempel, er wordt gezongen op een aantal kruispunten in het dorp.
Een liturgie is aanwezig. Neem je zaklantaarn mee.

Lezing Voedselbank

De lezing gehouden door Wiert van der Net en/of Jan Willemse, algemeen coördinatoren van de Voedselbank het Hogeland. 
De lezing zal gaan over het werk van de Voedselbank. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het ontstaan van de VB’s, de doelstelling en werkwijze, wanneer kom je in aanmerking, wat zit er in een voedselpakket en hoe komt de VB het Hogeland aan haar producten, etc.

Bibliotheek Leens
Donderdag 29 november 2018 om 20.00 uur
Toegang gratis

Driekoningen-zingen

Het moet gezegd: “ De nieuwe gemeente Het Hogeland omvat een prachtige streek met uniek
landschap, boeiende geschiedenis en oude tradities “.
Juist nu, als op 1 januari 2019 de gemeente officieel het levenslicht ziet lijkt het een uitgelezen
moment om lokale geschiedenis en tradities meer aandacht te geven. Zo ontstond het plan om op
6 januari het zgn. Driekoningen-zingen in ere te herstellen. Weliswaar op kleine schaal maar
hopelijk later meer uitgebreid in onze nieuwe gemeente. Hoe e.e.a. vorm gaat krijgen wordt op
flyers en in kranten bekend gemaakt. We kunnen reeds verklappen dat er door schrijfster Myriam
Roelandt daarbij een heel mooi passend kinderboek is geschreven met de titel “ Driekoningenzingen
op het Hogeland “.

De Marne waardeert vrijwilligers met een High Tea

Elk jaar zetten vele inwoners, jong en oud, zich vrijwillig in voor buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, jeugd- en jongerenwerk, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Met de inzet van deze enthousiaste vrijwilligers blijven dorpen leefbaar en kunnen activiteiten plaatsvinden. 
Gemeente De Marne waardeert deze inzet zeer en organiseert samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne tijdens de ‘Nationale Vrijwilligersdag’, vrijdag 7 december 2018, een gezellige High Tea middag voor vrijwilligers. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt deze middag niet gehouden in het gemeentehuis in Leens, maar in De Schierstee, Warfhuisterweg 17 te Wehe-den Hoorn. Lees meer

Activiteiten in de Bibliotheek Leens in november

Digitaalcafé
maandag 5 november van 15.00-16.00 uur

Boekstart Dreumes-peutercafé
Thema peuteryoga, rustgevend voor ouder en kind.
Woensdag 7 november van 10.00-11.00 uur bibliotheek Leens

Boekstartochtenden zijn er voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders, grootouders of oppas. Voorlezen, informatie, spelen of gezellig even bijpraten.
Een leuke manier om andere ouders te ontmoeten.

Nederland Leest
De hele maand november staat de bibliotheek in het teken van “Je bent wat je leest”. Voedsel is het thema van een exclusief voor de bibliotheken geschreven geschenkboek. Een menu van fictie, non-fictie, spanning en wetenschap en natuurlijk heerlijke recepten. Het geschenkboek is een gratis cadeautje voor bibliotheekleden.

Tentoonstelling Zuster Westerhof

Vanaf 20 oktober is de tentoonstelling Zuster Westerhof uit Leens, een moedige meid in oorlogstijd te zien in de Bibliotheek De Marne te Leens. U ontdekt in deze tentoonstelling dat een vergeten Leenster een Europees icoon voor dapperheid blijkt te zijn. 
Weinigen weten naar wie de Zuster A. Westerhofstraat in Leens is vernoemd. Ailke Westerhof (1876-1946) is in de oude smederij in Leens geboren en ging als moedige meid de wijde wereld in. Tijdens de Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog heeft ze als verpleegster bij het Servisch Rode Kruis een belangrijke rol vervuld. Voor die tijd heel bijzonder en helemaal als vrouw.
Dit was niet geheel ongezien. Zij kreeg vele onderscheidingen, waaronder de Zilveren Medaille voor Dapperheid van de Servische regering en, uit handen van de toenmalige Prinses Juliana, de Florence-Nightingale-medaille. 
Meer info https://biblionetgroningen.nl/bibliotheek/leens/100

(Foto: Ailke Westerhof geschilderd door Bartele Peizel in 1918. © Marten de Leeuw.)

Weekmarkt (bijna) 1 jaar!

Op 1 november bestaat de weekmarkt alweer 1 jaar en dat willen wij de marktkooplui graag
met u vieren. Wij gaan 2 woensdagen een leuke actie houden en geven leuke boodschappen weg.
Hoe werkt de actie, u krijgt een spaarkaart, de marktkooplui geven een stempel
(vanaf 3 euro 1 stempel) op uw kaart, er moeten 2 verschillende stempels op de kaart staan,
u mag bij een volle spaarkaart een gratis artikel uitzoeken, dat kan een bloemkool zijn, een doos
eieren, een bloemetje of een andere boodschap.
Tijdens de markt wordt u een kop koffie aangeboden.
Een actie voor iedereen.

Dit gaan wij doen op: woensdag 31 oktober en op woensdag 7 november.
Wij de marktkooplui zien uit naar uw komst om dit samen met ons te vieren.