Kindermiddag feesttent

Woensdag 2 september: Kindermiddag

“Het mysterie van de verdwenen kluis…”

Ben je nieuwsgierig en hou je van raadsels oplossen en
spelletjes doen? Kom dan 2 september naar de feesttent
bij het hertenkamp. De kluis van de laatste bank van
Leens is namelijk verdwenen en we vragen jullie hulp bij
het zoeken van de dader…

14.00-15.00 uur: knutselen met groep 1 en 2
15.00-16.30 uur: “Het mysterie van de verdwenen kluis”

voor groep 3 t/m 8

Leensterweek 2015

Dinsdag 1 september:

19.15 uur – Opening Leensterweek door Burgemeester Koos Wiersma
19.30 uur – Open repetitieavond Christelijke muziekvereniging Wilhelmina

Woensdag 2 september:

15.00 – 17.00 uur – Kindermiddag
Mysteriespel “het mysterie van de verdwenen kluis” Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, voor de kleinsten staat de springkussen klaar en kan er geknutseld worden, aansluitend patat eten voor alle kinderen

19.30 – 0.00 uur – Dartavond
Kosten voor deze avond bedraagt: 5,- euro. Opgave vanaf 16 jaar van 18.30-19.15 uur in de feesttent

Donderdag 3 september:

14.00 – 16.30 uur – Seniorenmiddag
Bingo met leuke prijzen. Muziekale omlijsting door “mit mekoar”. 1 kop koffie en taart buffet gratis

17.00 – 0.00 uur – Start Autopuzzeltocht
Inschrijving vanaf woensdag 2 september 14.00 uur tot donderdag 3 september 17.00 uur in de feesttent. Kosten 5,-. Na afloop prijsuitreiking in de feesttent.

Vrijdag 4 september:

18.30 uur – De Marnespeuln
Feesttent open om 16.00 uur. Met optredens van The Music Boys en De Lozze Vogels!

Zaterdag 5 september:

08.00 – 9.30 uur – Ontbijt
Het ontbijt wordt u aangeboden door Ambachtelijke bakkerij Peters, DoeZoo insectenwereld en Dorpsbelangen Leens

09.00 uur – Start bloemenverkoop huis aan huis

10.00 – 12.00 uur – Priegelmarkt
Priegelmarkt op het schoolplein van CBS de Regenboog

10.00 – 17.00 uur – Braderie
Braderie met diverse nevenactiviteten, kofferbak verkoop mogelijk. Voor info over opgave en kosten, mail naar leensterdagcommissie@gmail.com

17.00 uur – BBQ
Alle soorten vlees en salade voor 1,- euro per stuk, tevens raspatat verkrijgbaar. Dit alles met muziekale medewerking van De Oldcamp Bloazers

21.30 – 1.30 uur – Partyband Sunshine
22.30 uur – Lucas en Gea 
0.00 – 0.30 uur Evert Baptist

Zondag 6 september:

16.00 uur – Gezamelijke kerkdienst
Gezamelijke kerkdienst met als thema: “De krimp voorbij” Voorgangers: Michiel Pronk en Marinus Beute. Muziekale medewerking van Chr. Muziekvereniging Wilhelmina

Alle festiviteiten spelen zich af in en rond de feesttent aan de van iperensingel. De festiviteiten zijn voor een ieder gratis toegankelijk, tenzij anders aangegeven.

Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens

Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL), d.d. 22 juni 2015

Locatie: Kantine FC Leo

Aanwezig namens:
Peter Kolkena Huis voor de Sport Groningen
Arjen Fledderman FC LEO (voorzitter)
Jantje Koning Dorpsbelangen Leens
Johs van der Klei IJsbaanvereniging De Marne (Verslag)
Coos Hovius EHBO
Jilles Littel AVV Merna
Franke Koksma Dorpsvisie
Jack Kamminga Huis voor de Sport Groningen
Jan Ekster Ondernemers Belangen Leens
Judith Veenstra Muziekvereniging Wilhelmina
Arjan van Duinen Ondernemers Belangen Leens

Opening
Arjan Fledderman opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Huib Kamsma is de vervanger van Henrieke Veenstra gedurende haar zwangerschapsverlof. Ellen Kiewiet van de gemeente De Marne schuift vanavond aan om voorgenomen activiteiten inzake het Werkmanjaar toe te lichten.

Notulen bijeenkomst 22 april 2015
De notulen worden onveranderd vastgesteld.

Dorpsvisie, evaluatie bijeenkomsten
Franke en Jantje geven aan veel positieve reacties te hebben ontvangen naar aanleiding van de keukentafel gesprekken en geen enkele negatieve. Verder geven zij aan dat Peter heel veel en goed werk heeft verricht voor de eerste aankondiging van deze gesprekken. Om de evaluatie van de keukentafelgesprekken structuur te geven heeft Franke een agenda opgesteld.

Aanmelding. De aanmelding via de behoeftepeiling had concreter gekund. De locaties en de data hadden bekend moeten zijn om direct concrete afspraken te kunnen maken met belangstellenden. De algemene aankondiging is door slechts enkele verenigingen onder haar leden verspreid.

Opkomst. We hebben op de drie locaties ruim zestig deelnemers aan de gesprekken mogen verwelkomen. Telkens groeide de belangstelling per avond.

Communicatie. Deze verliep zeer goed.

Presentielijst. Er is tijdens de gesprekken niet met presentielijsten gewerkt. Wanneer dit wel was gebeurd dan was er meer inzicht geweest in de leeftijdsopbouw van de deelnemers.

Locaties en tijdstippen. Drie verschillende avonden van de week en drie verschillende locaties zijn als nuttig en prettig ervaren.

Nazitten. Aansluitend aan de gesprekken was op twee locaties de mogelijkheid om nog even na te zitten. Dit is zeer positief ontvangen en voor een volgende keer is het een aanbeveling om dit iets ruimer te organiseren.

Tijdsduur. Voor de gesprekken stond twee uur ingepland. Dat is aan de krappe kant zo is gebleken en een volgende keer zou hier meer tijd voor moeten worden genomen of dienen er kleinere gespreksgroepen worden geformeerd. Voor de terugkoppeling van de belangrijkste onderwerpen per groep zou meer ruimte moeten worden ingericht.

Gespreksleider en notulist. Deze taken liepen tijdens de gesprekken op een positieve wijze door elkaar.

Formulieren. Deze werden als zeer praktisch ervaren als leidraad voor de gesprekken. Ook de inhoud was goed. De openingsvraag om als eerste het meest positieve punt van het dorp te benoemen brak veelal het ijs.

Omvang gespreksgroepen. Gebleken is dat de groepen uit maximaal zes personen dienen te bestaan.

Vervolg.

Er wordt aan gedacht nog een vierde bijeenkomst te organiseren voor spijtoptanten en leden van de SVL die als gespreksleider en/of notulist tijdens de eerste bijeenkomsten hebben gefungeerd. Daarna zal er een zogenaamde stickeravond worden georganiseerd om de besproken onderwerpen te prioriteren. Nienke stelt vervolgens de dorpsvisie in concept op en DBL/SVL kunnen hierop vervolgens reageren en daarna specifiek maken voor wat betreft het uitvoeringsdeel.

Werkmanjaar

Ellen Kiewiet van de gemeente De Merna geeft een toelichting op het Werkmanjaar 2015.

De Stichting Werkmanjaar heeft contact gezocht met de gemeente De Marne met de vraag of zij in het kader van het Werkmanjaar activiteiten wil ontplooien in Leens. I.s.m. Borg Verhildersum is reeds met een basisschool uit Leens gestart met het opzetten van een tentoonstelling in Welgelegen. Dick Zolderman van de Stichting Werkmanjaar heeft een Werkmanroute gemaakt door het dorp Leens en hiervan een boekje samengesteld. Deze route is gemarkeerd door bordjes en gesubsidieerd door de gemeente De Marne. In het kader van het bestaansrecht van het dorp Leens is het van belang zich te profileren door gebruikmaking van bekende personen die het dorp heeft voortgebracht. Zo heeft de Stichting Werkmanjaar het plan opgevat om in een weekend in oktober door kunstenaars kunstuitingen (graffiti) geïnspireerd door het werk van Werkman op (bijvoorbeeld) gevels aan te laten brengen. De kunstenaars (studenten van de Hogeschool v.d. Kunst) staan klaar maar het plan moet nog worden uitgeschreven waarna fondsen dienen te worden aangeboord. De gemeente vraagt DBL om het dorp hierbij te betrekken. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat dit idee positief wordt ontvangen. De aan te brengen kunstuitingen dienen wel een permanent karakter te hebben. Wel vraagt men zich af of het niet te laat is om hiervoor nog tijdig een subsidie aan te vragen en gehonoreerd te krijgen. DBL zal een wervend artikel publiceren in het Dorpsbulletin om de inwoners van Leens geschikte locaties aan te laten dragen. Margreet zal binnen de gemeente De Marne de eventueel benodigde vergunningen verzorgen.

 

Successen

EHBO en het Rodekruis hebben hun krachten gebundeld. Afgelopen zaterdag hebben zij zich voor de eerste keer gezamenlijk ingezet tijdens het Truckerfestival in Ulrum.

De Stichting zwembad De Marne heeft tijdens de zwemvierdaagse 103 deelnemers mogen begroeten.

 

WVTTK

Peter geeft aan weinig respons te hebben ontvangen bij de inventarisatie ten behoeve van de organisatie van de etalageweek. Dit moet een jaarlijks terugkerend evenement worden en het is daarom van belang dat de eerste editie een succes wordt. Daarom wordt besloten de eerste editie in 2016 te organiseren. Het zwembad zou daar een goede locatie voor kunnen zijn.

Peter heeft de resultaten van de behoeftepeiling bijna geheel uitgewerkt. De volgende vergadering zal de terugkoppeling plaats vinden.

Tije Barkema zal volgende keer aanwezig zijn om het jongerenwerk en de jeugdsoos te bespreken.

 

Volgende bijeenkomst SVL

Woensdag 16 september 2015 om 20.00 uur.

Programma 29 augustus FC LEO

Bekerwedstrijden

Het eerste en tweede elftal van FC LEO spelen zaterdag 29 augustus hun laatste bekerwedstrijd. Het 2e elftal neemt het om 12.00 uur op tegen Rood Zwart Baflo 2. Het 1e elftal speelt tegen het studententeam van tweede klasser The Knickerbockers uit Groningen. Aanvang van deze wedstrijd is 14.30 uur.

Openingswedstrijd met medewerking van het College van Burgemeester en Wethouders en de raad van Gemeente De Marne
Sinds het seizoen 2014/2015 heeft FC LEO een G-team, een team voor spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het team heeft het afgelopen seizoen verdienstelijk gespeeld in de G-competitie van de KNVB en bestaat inmiddels uit achttien spelers. Het College van Burgemeester en Wethouders van De Marne en een aantal raadsleden zal haar medewerking verlenen aan deze wedstrijd die onderdeel is van de in gebruik name  van de kleedkamers. Om 17.00 uur zal het College met een aantal raadsleden een wedstrijd spelen tegen het G-team van FC LEO. Deze wedstrijd zal twee keer 15 minuten duren.

Op de foto met de KNVB Beker van FC Groningen
Het zal weinigen in Groningen ontgaan zijn dat FC Groningen op zondag drie mei de KNVB Beker heeft gewonnen. FC Groningen stelt de beker voor een middag beschikbaar aan FC LEO om de leden en supporters van FC LEO én de supporters van FC Groningen de mogelijkheid te bieden om met de beker op de foto te gaan. De beker zal tussen 13.00 uur en 19.00 uur beschikbaar zijn op het sportcomplex van FC LEO. Iedereen kan hier zijn eigen bekermoment vereeuwigen.

Verloting Spring er eens uit
Om ook in de toekomst alle leden optimaal spelplezier te laten beleven en alle gasten goed te kunnen verwelkomen is het nodig om een aantal zaken te verbeteren. Er moet geïnvesteerd worden in trainingsmaterialen voor de jeugd en ouderen, de toiletten in de kantine zijn aan een opknapbeurt toe, en buiten het pand willen we een aantal zaken realiseren. Dit is de reden dat FC LEO een spectaculaire verloting gaat organiseren op zaterdag 29 augustus, Spring er eens uit. Drie leden van FC LEO zullen om 18.30 uur op drie kilometer boven Leens uit een vliegtuig springen voor een duosprong. De parachutisten zullen landen op het hoofdveld van FC LEO, de plek waar ze uiteindelijk landen zal bepalend zijn voor de winnende loten. De winnende nummers zullen op de website van FC LEO bekend worden gemaakt.

Afsluiting barbecue met muziek

Vanaf 18.30 uur wordt de dag afgesloten met een barbecue en live muziek (jazz/blues). De avond zal om 22.00 uur worden afgesloten.

Programma
13.00-19.00 uur                Op de foto met de KNVB Beker
12.00-13.45 uur                Bekerwedstrijd FC LEO 2-Rood Zwart Baflo 2
14.30-16.45 uur                Bekerwedstrijd FC LEO 1-The Knickerbockers 1
17.00-17.45 uur                Openingswedstrijd College B&W en Raad – G-team FC LEO
18.30 uur                            Aankomst parachutisten
18.30-22.00 uur                BBQ en live muziek

In de laatste weken van augustus zullen de jeugdleden van FC LEO nog huis-aan-huis bij u langs komen om loten te verkopen, mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad om ze aan te schaffen. Hiermee dingt u mee naar drie geldprijzen en ruim 45 andere prijzen.

Opening nieuwbouw kleedkamers FC LEO

Na ruim een acht maanden bouwen kunnen de kleedkamers van FC LEO officieel in gebruik genomen worden. Aannemer Schikan uit Leens heeft de afgelopen periode, met medewerking van vele vrijwilligers, vier nieuwe kleedkamers gebouwd. Installatiebedrijf Zijlstra heeft de sanitaire voorzieningen en het leidingwerk voor haar rekening genomen. De nieuwe kleedkamers hebben zeer ruime afmetingen waardoor er makkelijk twee teams tegelijk in een kleedkamer kunnen. Met deze opzet kan FC LEO haar gasten en eigen spelers weer onder goede omstandigheden ontvangen. Met de realisatie van de kleedkamers is een lang gekoesterde wens van de vereniging en haar leden in vervulling gegaan. De start van de bouwwerkzaamheden werd in december 2014 gegeven door twee oud voorzitters van FC LEO, Carel Bloemhoff en Swier Boneschansker. De ingebruikname zal omlijst worden door diverse activiteiten. De openingshandeling zal na de grote verloting verricht worden.

Programma 28 augustus FC LEO

Op vrijdagavond 28 augustus wordt een 35+ warm up toernooi georganiseerd waaraan in ieder geval acht teams van diverse verenigingen uit de wijde omgeving aan deelnemen. Het team van FC LEO bestaat uit hoofdzakelijk oud eerste elftal spelers, allen ouder zijn dan 35 jaar. Aanvang van het toernooi is 19.00 uur.

Wanneer de weeromstandigheden het toelaten zal, voor zover nu bekend is, rond 18.30 uur een luchtballon met Leenster passagiers vanaf het sportveld opstijgen. Dit is onder voorbehoud.

Oproep voor de musical!

Na het succes van de musical Saul, gaat de Prot. gemeente Leens-Mensingeweer opnieuw de uitdaging aan, om een nieuwe Bijbelse musical in te studeren: Maria “De kracht van de liefde” Bij het voorbereiden en opvoeren van een musical komt veel kijken. Het zal een groot project worden, vandaar deze oproep in het dorpsbulletin. Alleen door onze al dan niet verborgen talenten tentoon te spreiden en elkaar aan te vullen kunnen we de musical tot een succes maken.

Eerst even terug naar de Musical Maria. De teksten zijn geschreven door Gerard van Midden en de muziek is gecomponeerd door Gerard van Amstel. Voor de musical zijn een aantal hoogte- en dieptepunten uit het leven van Maria de moeder van Jezus uitgekozen.
In het kort: In een klein dorp, ergens in Europa komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater. Ze besluiten in overleg met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten komen in spel en zang. De groep zal een aantal dagen blijven: overdag praten de vijf acteurs en de regisseur met de dorpelingen om zich een beeld te vormen van het leven in het dorp en de persoonlijke levensverhalen. De theatergroep verwerkt dit in hun spel waarbij ze linken leggen met het verhaal over Maria. Centraal staat de katholieke drie-generatie-familie. Oma Marika, haar dochter Aliz en kleindochter Fanni, die onbedoeld zwanger is geworden van Jeno, een boerenjongen uit een dorp verderop. Door de voorstellingen van de theatergroep gebeurt er iets in het leven van vrijwel alle dorpelingen. Ze gaan vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Er komen vele gevoelens naar voren, emoties, waarheden komen boven, vragen over vastgeroeste patronen. De dorpelingen veranderen. En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Haar vragen zijn ook hun vragen, haar antwoorden worden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen: een nabije moeder met oog voor wat een mens daadwerkelijk nodig heeft aan begrip en mededogen. Aan liefde en warmte. Een moeder zonder voorwaarden vooraf
Zoals u aan het begin al hebt kunnen lezen, hebben we voor het uitvoeren van de musical veel meer nodig dan een toneelgroep alleen. Zo zijn er mensen nodig voor het maken van de kostuums en het decor. Kortom, we zoeken heel veel mensen met allemaal hun eigen talent. Door al onze talenten te gebruiken willen we de saamhorigheid binnen de kerk en het dorp versterken en uitdragen.
De repetities starten op maandag 17 augustus 2015 om 20.00 uur in gebouw Pro Rege.
Als u tijdens het lezen van dit stuk enthousiast geworden bent, aarzel dan niet en geef u op! (Bij uw opgave graag vermelden welk(e) talent(en) u in wilt zetten.)
U kunt zich opgeven bij:
Diana Spoelman, Loohof 11,tel: 572794, Email: spoelman@planet.nl

Basiscursus christelijk geloof

‘Ik weet niet of ik wel geloof, want ik heb zo mijn vragen…’ Deze vragen vormen het uitgangspunt van deze cursus. Wie is God? Hoe kijk je tegen Jezus aan? Hoe kan er een God bestaan, als er zoveel oorlog is? Tijdens acht avonden gaan wij over deze vragen in gesprek. De avonden zijn open voor iedereen: je hoeft geen binding met een kerk te hebben. De eerste avond is 15 september om 20.00 uur en vervolgens om de twee weken. De plaats is Pro Rege (naast de Andreaskerk, ingang Achtervalge).

Meer informatie en opgave:
Michiel Pronk
m.pronk@telfort.nl / 0595-785081.

Nieuwsbrief

Geachte dorpsgenoten,

De zomertijd een tijd van even een pas op de plaats thuis of op de camping.
Maar de voorbereidingen voor de Leensterweek gaan gewoon door, om u een indruk te geven.
De E.H.B.O. Posten moeten geregeld, de verkeersregelaars zijn weer gevraagd om alles in goede banen te leiden, de feesttent en alles wat erbij hoort, en het allerbelangrijkste er is weer een programma samengesteld voor jong en oud. U kunt alles uitgebreid lezen in de LEENSTERWEEKKRANT.

Burgermeester K. Wiersma opent de Leensterweek op dinsdag 1 september om 19.15 uur.

VERSIER UW WIJK OF STRAAT.
Om de feestvreugde, en om elkaar in de straat of wijk beter te leren kennen zou het mooi zijn om uw straat samen te versieren zie als voorbeeld de van de Munniklaan zij hebben een eenvoudige manier gevonden om de straat op te fleuren. ( er zijn meer straten die al veel langer hun buurt versieren en een buurtbarbeque houden)

BURENDAG
Nog een manier om kennis te maken met uw buurtgenoten, samen een kopje koffie drinken op het terras van een buurtgenoot of in de speeltuin bij u in de buurt. Stuur een foto van uw activiteit naar dorpsbelangenleens@gmail.com en wij plaatsen uw foto op de website.

DE AGENDA
Steeds meer maken verenigingen gebruik van de agenda om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Zo maken we aan elkaar kenbaar wat er in het dorp leeft. Ook op die manier leer je elkaar beter kennen.

DE DORPSVISIE
Franke Koksma doet verslag van de voortgang van de op te stellen dorpsvisie. In de rubriek DE ZAAK kunt u het verhaal lezen van de familie Lanting hoe zij in Leens terecht gekomen zijn. Met de gemeente De Marne is regelmatig overleg over diverse projecten, enkele ervan worden genoemd in de info of in de Leensterweekkrant. De S.V.L is een belangrijke schakel voor overleg met de verenigingen, en de ondernemers.

Leest u gewoon de dorpsinfo voor alle informatie en probeer om samen als buurt of straat iets te doen om elkaar te versterken.

WIJ ONTMOETEN GRAAG ALLE INWONERS VAN LEENS IN DE LEENSTERWEEK.