GEZOCHT EEN DORPSOMROEPER

Gezocht een dorpsomroeper die bij verschillende acties of gelegenheden de inwoners op ludieke wijze op de hoogte brengt van een activiteit.
Lijkt het u/jou leuk om op deze manier het nieuws rond te bazuinen dan kunt u/jij zich melden bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen Leens.

!!Oproep Voedselbank het hogeland!!

Beste mensen,

Wij als kerken in het dorp, GkV en PkN zamelen elke maand producten in voor de Voedselbank Het Hogeland.
De opslag en uitgifte van de goederen gebeurd vanuit Winsum.
Er worden wekelijks ongeveer 60 pakketten uitgedeeld aan mensen uit de Marne, Winsum en Eemsmond, in totaal zijn er ongeveer 240 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.
De vraag naar producten is groter dan de aantallen die ingeleverd worden, daarom willen we iedereen oproepen om mee te helpen om de voedselbank van voldoende producten te voorzien.

De eerst volgende inzameling is op dinsdag 20 oktober.
Er worden dan kuipjes boter (500gr) ingezameld.
Jullie kunnen de producten s’avond tussen 19:00 en 19:30 langs brengen in het kerkgebouw van de GkV (links van bakkerij Peters)
Ook zullen we dinsdag 20 oktober een doos/winkelwagen in de Jumbo en Aldi neerzetten waarin de producten kunnen worden verzameld.

We rekenen op jullie steun om zo samen wat te kunnen betekenen voor de mensen die de hulp nodig hebben!

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke diaconieën van Leens

“Schuif aan tafel” op 26 oktober

Hebt u ook zin om gezellig met een groep mensen aan tafel te schuiven voor een lekkere maaltijd?
En/Of kent u iemand die dat ook leuk zou vinden? Iedereen is van harte welkom.

We hebben intussen al enige keren van een gezellige gezamenlijke maaltijd genoten, en willen hier graag een vervolg aan geven.

Daarom vindt op maandag 26 oktober 2015 opnieuw een “Schuif aan tafel” maaltijd plaats in de DoeZoo. De gezamenlijke diaconieën van Leens heten u daar graag allemaal van harte welkom. En neem bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw mee!! Het menu is nog een verrassing.

De avond begint met een inloop vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur is het: Schuif aan tafel!

Het is prettig wanneer u zich even aanmeldt. En of u vervoer nodig heeft.
Dat kan bij Douwe de Vries, v.d. Munniklaan 39, tel 57.1829.
Hebt u mogelijk een allergie of bent u vegetarisch, geeft u dat dan ook even door?

Graag tot ziens op maandag 26 oktober!

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 21 november is het weer zover. Dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar Leens.
De Pieten zijn al druk bezig met cadeautjes inpakken en de liedjes te leren.
Komen jullie ons opwachten? Wij komen om 13.30 uur bij de Leenstertillen in Leens.
Om 15.00 uur hopen we in de sporthal te zijn, daar kunnen jullie een mooie tekening aan mij geven en gaan we met de Pieten lekker dansen. We gaan samen met jullie er een gezellig feest van maken.

Tot 21 november!

Lieve groeten van de Sint en zijn Pieten.

Wie stemt mee voor “Leens in beweging”

Voortgang Dorpsvisie Leens – september 2015

Kom op woensdagavond 28 oktober om 20.00 uur naar Doezoo, waar de laaste ronde van de gesprekken over de dorpsvisie gehouden zal worden. Nu kun je nog meestemmen over welke projecten we in Leens in de komende tien jaren gaan uitvoeren. Uit de vele plannen, die enthousiast naar voren zijn gebracht tijdens “de keukentafelgesprekken”, zijn de meest genoemde nu als een “top tien” op een rijtje gezet. Daaruit gaan we met z’n allen de beste, belangrijkste of de meest urgente kiezen. Kijk of jouw plan erbij staat en hoeveel kans het maakt om verwezenlijkt te gaan worden! Neem medestanders mee om te kiezen, het moeten wel Lainsters zijn natuurlijk.

Heel kort wordt elk plan toegelicht en daarna kun je “stickertjes plakken” voor de vijf die jouw grootste voorkeur hebben. Een heel konkrete en effectieve manier, dus gewoon de “meeste stemmen gelden”!  We hopen op een grote opkomst zodat er een breed draagvlak voor de projecten ontstaat. Als iedereen  komt die de enquête heeft ingevuld … dan is ”Doezoo” te klein. Laat je invloed gelden en zet “Leens in beweging” … op weg naar een hoopvolle toekomst, waarin we kunnen wonen in een dorp waarvan we  kunnen zeggen dat we het sámen hebben gemaakt tot één van de leukste, zorgzaamste, actiefste en mooiste dorpen van de Ommelanden.

Het wordt niet alleen een zinvolle maar ook een gezellige avond. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een drankje. Om de gezelligheid te verhogen wordt de avond omlijst met muziek.

Laat je invloed gelden en kom!

Kindermiddag feesttent

Woensdag 2 september: Kindermiddag

“Het mysterie van de verdwenen kluis…”

Ben je nieuwsgierig en hou je van raadsels oplossen en
spelletjes doen? Kom dan 2 september naar de feesttent
bij het hertenkamp. De kluis van de laatste bank van
Leens is namelijk verdwenen en we vragen jullie hulp bij
het zoeken van de dader…

14.00-15.00 uur: knutselen met groep 1 en 2
15.00-16.30 uur: “Het mysterie van de verdwenen kluis”

voor groep 3 t/m 8

Leensterweek 2015

Dinsdag 1 september:

19.15 uur – Opening Leensterweek door Burgemeester Koos Wiersma
19.30 uur – Open repetitieavond Christelijke muziekvereniging Wilhelmina

Woensdag 2 september:

15.00 – 17.00 uur – Kindermiddag
Mysteriespel “het mysterie van de verdwenen kluis” Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, voor de kleinsten staat de springkussen klaar en kan er geknutseld worden, aansluitend patat eten voor alle kinderen

19.30 – 0.00 uur – Dartavond
Kosten voor deze avond bedraagt: 5,- euro. Opgave vanaf 16 jaar van 18.30-19.15 uur in de feesttent

Donderdag 3 september:

14.00 – 16.30 uur – Seniorenmiddag
Bingo met leuke prijzen. Muziekale omlijsting door “mit mekoar”. 1 kop koffie en taart buffet gratis

17.00 – 0.00 uur – Start Autopuzzeltocht
Inschrijving vanaf woensdag 2 september 14.00 uur tot donderdag 3 september 17.00 uur in de feesttent. Kosten 5,-. Na afloop prijsuitreiking in de feesttent.

Vrijdag 4 september:

18.30 uur – De Marnespeuln
Feesttent open om 16.00 uur. Met optredens van The Music Boys en De Lozze Vogels!

Zaterdag 5 september:

08.00 – 9.30 uur – Ontbijt
Het ontbijt wordt u aangeboden door Ambachtelijke bakkerij Peters, DoeZoo insectenwereld en Dorpsbelangen Leens

09.00 uur – Start bloemenverkoop huis aan huis

10.00 – 12.00 uur – Priegelmarkt
Priegelmarkt op het schoolplein van CBS de Regenboog

10.00 – 17.00 uur – Braderie
Braderie met diverse nevenactiviteten, kofferbak verkoop mogelijk. Voor info over opgave en kosten, mail naar leensterdagcommissie@gmail.com

17.00 uur – BBQ
Alle soorten vlees en salade voor 1,- euro per stuk, tevens raspatat verkrijgbaar. Dit alles met muziekale medewerking van De Oldcamp Bloazers

21.30 – 1.30 uur – Partyband Sunshine
22.30 uur – Lucas en Gea 
0.00 – 0.30 uur Evert Baptist

Zondag 6 september:

16.00 uur – Gezamelijke kerkdienst
Gezamelijke kerkdienst met als thema: “De krimp voorbij” Voorgangers: Michiel Pronk en Marinus Beute. Muziekale medewerking van Chr. Muziekvereniging Wilhelmina

Alle festiviteiten spelen zich af in en rond de feesttent aan de van iperensingel. De festiviteiten zijn voor een ieder gratis toegankelijk, tenzij anders aangegeven.

Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens

Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL), d.d. 22 juni 2015

Locatie: Kantine FC Leo

Aanwezig namens:
Peter Kolkena Huis voor de Sport Groningen
Arjen Fledderman FC LEO (voorzitter)
Jantje Koning Dorpsbelangen Leens
Johs van der Klei IJsbaanvereniging De Marne (Verslag)
Coos Hovius EHBO
Jilles Littel AVV Merna
Franke Koksma Dorpsvisie
Jack Kamminga Huis voor de Sport Groningen
Jan Ekster Ondernemers Belangen Leens
Judith Veenstra Muziekvereniging Wilhelmina
Arjan van Duinen Ondernemers Belangen Leens

Opening
Arjan Fledderman opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Huib Kamsma is de vervanger van Henrieke Veenstra gedurende haar zwangerschapsverlof. Ellen Kiewiet van de gemeente De Marne schuift vanavond aan om voorgenomen activiteiten inzake het Werkmanjaar toe te lichten.

Notulen bijeenkomst 22 april 2015
De notulen worden onveranderd vastgesteld.

Dorpsvisie, evaluatie bijeenkomsten
Franke en Jantje geven aan veel positieve reacties te hebben ontvangen naar aanleiding van de keukentafel gesprekken en geen enkele negatieve. Verder geven zij aan dat Peter heel veel en goed werk heeft verricht voor de eerste aankondiging van deze gesprekken. Om de evaluatie van de keukentafelgesprekken structuur te geven heeft Franke een agenda opgesteld.

Aanmelding. De aanmelding via de behoeftepeiling had concreter gekund. De locaties en de data hadden bekend moeten zijn om direct concrete afspraken te kunnen maken met belangstellenden. De algemene aankondiging is door slechts enkele verenigingen onder haar leden verspreid.

Opkomst. We hebben op de drie locaties ruim zestig deelnemers aan de gesprekken mogen verwelkomen. Telkens groeide de belangstelling per avond.

Communicatie. Deze verliep zeer goed.

Presentielijst. Er is tijdens de gesprekken niet met presentielijsten gewerkt. Wanneer dit wel was gebeurd dan was er meer inzicht geweest in de leeftijdsopbouw van de deelnemers.

Locaties en tijdstippen. Drie verschillende avonden van de week en drie verschillende locaties zijn als nuttig en prettig ervaren.

Nazitten. Aansluitend aan de gesprekken was op twee locaties de mogelijkheid om nog even na te zitten. Dit is zeer positief ontvangen en voor een volgende keer is het een aanbeveling om dit iets ruimer te organiseren.

Tijdsduur. Voor de gesprekken stond twee uur ingepland. Dat is aan de krappe kant zo is gebleken en een volgende keer zou hier meer tijd voor moeten worden genomen of dienen er kleinere gespreksgroepen worden geformeerd. Voor de terugkoppeling van de belangrijkste onderwerpen per groep zou meer ruimte moeten worden ingericht.

Gespreksleider en notulist. Deze taken liepen tijdens de gesprekken op een positieve wijze door elkaar.

Formulieren. Deze werden als zeer praktisch ervaren als leidraad voor de gesprekken. Ook de inhoud was goed. De openingsvraag om als eerste het meest positieve punt van het dorp te benoemen brak veelal het ijs.

Omvang gespreksgroepen. Gebleken is dat de groepen uit maximaal zes personen dienen te bestaan.

Vervolg.

Er wordt aan gedacht nog een vierde bijeenkomst te organiseren voor spijtoptanten en leden van de SVL die als gespreksleider en/of notulist tijdens de eerste bijeenkomsten hebben gefungeerd. Daarna zal er een zogenaamde stickeravond worden georganiseerd om de besproken onderwerpen te prioriteren. Nienke stelt vervolgens de dorpsvisie in concept op en DBL/SVL kunnen hierop vervolgens reageren en daarna specifiek maken voor wat betreft het uitvoeringsdeel.

Werkmanjaar

Ellen Kiewiet van de gemeente De Merna geeft een toelichting op het Werkmanjaar 2015.

De Stichting Werkmanjaar heeft contact gezocht met de gemeente De Marne met de vraag of zij in het kader van het Werkmanjaar activiteiten wil ontplooien in Leens. I.s.m. Borg Verhildersum is reeds met een basisschool uit Leens gestart met het opzetten van een tentoonstelling in Welgelegen. Dick Zolderman van de Stichting Werkmanjaar heeft een Werkmanroute gemaakt door het dorp Leens en hiervan een boekje samengesteld. Deze route is gemarkeerd door bordjes en gesubsidieerd door de gemeente De Marne. In het kader van het bestaansrecht van het dorp Leens is het van belang zich te profileren door gebruikmaking van bekende personen die het dorp heeft voortgebracht. Zo heeft de Stichting Werkmanjaar het plan opgevat om in een weekend in oktober door kunstenaars kunstuitingen (graffiti) geïnspireerd door het werk van Werkman op (bijvoorbeeld) gevels aan te laten brengen. De kunstenaars (studenten van de Hogeschool v.d. Kunst) staan klaar maar het plan moet nog worden uitgeschreven waarna fondsen dienen te worden aangeboord. De gemeente vraagt DBL om het dorp hierbij te betrekken. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat dit idee positief wordt ontvangen. De aan te brengen kunstuitingen dienen wel een permanent karakter te hebben. Wel vraagt men zich af of het niet te laat is om hiervoor nog tijdig een subsidie aan te vragen en gehonoreerd te krijgen. DBL zal een wervend artikel publiceren in het Dorpsbulletin om de inwoners van Leens geschikte locaties aan te laten dragen. Margreet zal binnen de gemeente De Marne de eventueel benodigde vergunningen verzorgen.

 

Successen

EHBO en het Rodekruis hebben hun krachten gebundeld. Afgelopen zaterdag hebben zij zich voor de eerste keer gezamenlijk ingezet tijdens het Truckerfestival in Ulrum.

De Stichting zwembad De Marne heeft tijdens de zwemvierdaagse 103 deelnemers mogen begroeten.

 

WVTTK

Peter geeft aan weinig respons te hebben ontvangen bij de inventarisatie ten behoeve van de organisatie van de etalageweek. Dit moet een jaarlijks terugkerend evenement worden en het is daarom van belang dat de eerste editie een succes wordt. Daarom wordt besloten de eerste editie in 2016 te organiseren. Het zwembad zou daar een goede locatie voor kunnen zijn.

Peter heeft de resultaten van de behoeftepeiling bijna geheel uitgewerkt. De volgende vergadering zal de terugkoppeling plaats vinden.

Tije Barkema zal volgende keer aanwezig zijn om het jongerenwerk en de jeugdsoos te bespreken.

 

Volgende bijeenkomst SVL

Woensdag 16 september 2015 om 20.00 uur.

Programma 29 augustus FC LEO

Bekerwedstrijden

Het eerste en tweede elftal van FC LEO spelen zaterdag 29 augustus hun laatste bekerwedstrijd. Het 2e elftal neemt het om 12.00 uur op tegen Rood Zwart Baflo 2. Het 1e elftal speelt tegen het studententeam van tweede klasser The Knickerbockers uit Groningen. Aanvang van deze wedstrijd is 14.30 uur.

Openingswedstrijd met medewerking van het College van Burgemeester en Wethouders en de raad van Gemeente De Marne
Sinds het seizoen 2014/2015 heeft FC LEO een G-team, een team voor spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het team heeft het afgelopen seizoen verdienstelijk gespeeld in de G-competitie van de KNVB en bestaat inmiddels uit achttien spelers. Het College van Burgemeester en Wethouders van De Marne en een aantal raadsleden zal haar medewerking verlenen aan deze wedstrijd die onderdeel is van de in gebruik name  van de kleedkamers. Om 17.00 uur zal het College met een aantal raadsleden een wedstrijd spelen tegen het G-team van FC LEO. Deze wedstrijd zal twee keer 15 minuten duren.

Op de foto met de KNVB Beker van FC Groningen
Het zal weinigen in Groningen ontgaan zijn dat FC Groningen op zondag drie mei de KNVB Beker heeft gewonnen. FC Groningen stelt de beker voor een middag beschikbaar aan FC LEO om de leden en supporters van FC LEO én de supporters van FC Groningen de mogelijkheid te bieden om met de beker op de foto te gaan. De beker zal tussen 13.00 uur en 19.00 uur beschikbaar zijn op het sportcomplex van FC LEO. Iedereen kan hier zijn eigen bekermoment vereeuwigen.

Verloting Spring er eens uit
Om ook in de toekomst alle leden optimaal spelplezier te laten beleven en alle gasten goed te kunnen verwelkomen is het nodig om een aantal zaken te verbeteren. Er moet geïnvesteerd worden in trainingsmaterialen voor de jeugd en ouderen, de toiletten in de kantine zijn aan een opknapbeurt toe, en buiten het pand willen we een aantal zaken realiseren. Dit is de reden dat FC LEO een spectaculaire verloting gaat organiseren op zaterdag 29 augustus, Spring er eens uit. Drie leden van FC LEO zullen om 18.30 uur op drie kilometer boven Leens uit een vliegtuig springen voor een duosprong. De parachutisten zullen landen op het hoofdveld van FC LEO, de plek waar ze uiteindelijk landen zal bepalend zijn voor de winnende loten. De winnende nummers zullen op de website van FC LEO bekend worden gemaakt.

Afsluiting barbecue met muziek

Vanaf 18.30 uur wordt de dag afgesloten met een barbecue en live muziek (jazz/blues). De avond zal om 22.00 uur worden afgesloten.

Programma
13.00-19.00 uur                Op de foto met de KNVB Beker
12.00-13.45 uur                Bekerwedstrijd FC LEO 2-Rood Zwart Baflo 2
14.30-16.45 uur                Bekerwedstrijd FC LEO 1-The Knickerbockers 1
17.00-17.45 uur                Openingswedstrijd College B&W en Raad – G-team FC LEO
18.30 uur                            Aankomst parachutisten
18.30-22.00 uur                BBQ en live muziek

In de laatste weken van augustus zullen de jeugdleden van FC LEO nog huis-aan-huis bij u langs komen om loten te verkopen, mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad om ze aan te schaffen. Hiermee dingt u mee naar drie geldprijzen en ruim 45 andere prijzen.

Opening nieuwbouw kleedkamers FC LEO

Na ruim een acht maanden bouwen kunnen de kleedkamers van FC LEO officieel in gebruik genomen worden. Aannemer Schikan uit Leens heeft de afgelopen periode, met medewerking van vele vrijwilligers, vier nieuwe kleedkamers gebouwd. Installatiebedrijf Zijlstra heeft de sanitaire voorzieningen en het leidingwerk voor haar rekening genomen. De nieuwe kleedkamers hebben zeer ruime afmetingen waardoor er makkelijk twee teams tegelijk in een kleedkamer kunnen. Met deze opzet kan FC LEO haar gasten en eigen spelers weer onder goede omstandigheden ontvangen. Met de realisatie van de kleedkamers is een lang gekoesterde wens van de vereniging en haar leden in vervulling gegaan. De start van de bouwwerkzaamheden werd in december 2014 gegeven door twee oud voorzitters van FC LEO, Carel Bloemhoff en Swier Boneschansker. De ingebruikname zal omlijst worden door diverse activiteiten. De openingshandeling zal na de grote verloting verricht worden.