Project Leens Bloeiend (bloemen) Dorp

Geachte dorpsbewoners,

Leens in Beweging.
Het project Leens Bloeiend (bloemen) Dorp

Een lint van krokussen door het dorp.
De start van dit project is op vrijdag 20 oktober om 9.00 uur bij de van Iperensingel.
Komt u/jij kijken en meedoen.
Staat uw naam op de vrijwilligerslijst waar u tijdens de leensterdag uw naam hebt ingevuld?
Dan rekenen we erop dat u 20 oktober meedoet en/of 4 november.

De kinderen van de drie basisscholen in ons dorp gaan samen met burgemeester K. Wiersma de eerste bolletjes poten.
Daarna gaan de kinderen o.l.v. de werkgroep, leerkrachten, ouders en vrijwilligers in het dorp aan de slag om op de aangewezen plaatsen de bolletjes vakkundig in de grond te stoppen.
Insectenwereld “DoeZoo” doet ook mee met dit project.

Voor het zover is geeft de werkgroep nog een gastles op de drie basisscholen over het project en dan met name over de groei en bloei van de krokus.

Belangrijk voor de vermeerdering van de bolletjes.
Als de krokusbolletjes in het gras geplant worden dan mag er niet eerder gras gemaaid worden tot het blad is afgestorven, dit is ongeveer 8 weken na de bloei, anders krijgt de bol geen kans om zich te vermeerderen.

In de grote gazons van de gemeente worden de bolletjes machinaal gepoot.
Dorpsbelangen zorgt voor de catering.
Samen met u maken wij er een fleurige dag van, en verheugen wij ons op het voorjaar als er een lint van blauw/witte krokussen door het dorp slingert.

Leens in Beweging.

De zichtlijnen versterken en het vergroenen van de hoofdader door Leens.

Werk in uitvoering.
In de weken 43 en 44 met de finale op vrijdag 3 en zaterdag 4 november worden de werkzaamheden ten behoeve van het plan, ” het vergroenen van de doorgaande route” uitgevoerd.

Een groot project.
Na vele dorpswandelingen met een groep aanwonenden, medewerkers van de gemeente De Marne, van Landschapsbeheer Groningen, en een stedenbouwkundige van Libau is er een plan van aanpak opgesteld.
Deze plannen zijn in een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan, en overhandigd aan burgemeester K. Wiersma.

Met de plannen heeft de werkgroep op 1 mei alle aanwonenden aan de doorgaande route uitgenodigd en de plannen gepresenteerd.
Er was een grote opkomst en het resultaat is geweldig!
Op zes adressen aan de Valge worden haagbeuken geplant, er worden een paar nieuwe bomen geplant, en van de beide kerken is het de bedoeling dat de kerkpleinen worden aangepast middels een paar nieuwe bomen met banken.
Een geweldig resultaat, en de uitvoering van de plannen is zoals gemeld in de weken 43 en 44.

Mogen wij een beroep op u doen als wij een paar extra handen nodig hebben?
Wij hebben een lijst met mensen die zich aangemeld hebben op de Leensterdag.

Dorpsbelangen zorgt voor de koffie.