Rotonde Leens

Kruising weer toegankelijk voor alle verkeer.

rotonde Leens (Breekweg)
rotonde Leens (oost)
rotonde Leens (west)

(18 september 2020).
De nieuwe rotonde bij Leens is nagenoeg gereed. Aannemer BAM heeft de werkzaamheden bijna afgerond, er staan nog wel enkele verkeersborden die nog opgeruimd moeten worden. De hele operatie zou vier weken duren maar na bijna drie weken is de rotonde (bijna) gereed en is de verkeersveiligheid enorm verbeterd.
Bij de nieuwe rotonde hoort ook een aansprekende vormgeving. Deze vormgeving moet herkenbaar zijn en aansluiten bij de omliggende natuur en met betrokkenheid van de bewoners worden ontwikkeld. Dit zal later worden gerealiseerd i.o.m. Provincie Groningen.

— De N361, de weg van Stad tot Wad —