Samenwerkingsschool te Leens zoekt nieuwe naam

Beste inwoners van Leens en omstreken,
Per 1 augustus 2020 gaan CBS De Regenboog en OBS Lydinge uit Leens samen verder als één school, een samenwerkingsschool. In deze school zal zowel openbaar als christelijk onderwijs worden gegeven. Wat ontbreekt is een naam voor de nieuwe school.
Beide medezeggenschapsraden (MR-en) nodigen iedereen in Leens en omstreken uit om mee te denken. Leden van de medezeggenschapsraden zelf zijn uitgesloten van deelname.
  
Criteria voor de nieuwe naam:
De naam mag niet die van een persoon zijn.
U zou bij de naamgeving wellicht kunnen denken aan een naam die iets zegt over de nieuwe samenwerkingsschool waarin zowel openbaar als christelijk onderwijs wordt gegeven, of een naam die past bij de omgeving waar de school staat.

   Wanneer u denkt een leuke naam te weten voor de school dan kunt u deze uiterlijk 15 juni sturen naar:
obslydinge@lauwerseneems.nl
  of regenboogleens@vcpong.nl 
of per post naar R. Ritzemastraat 2a, 9965 TD Leens

Laat uw creativiteit de vrije loop, we lezen naast de naam ook graag uw motivatie waarom u voor deze naam hebt gekozen!
Vervolgens zullen de MR-en een naam kiezen uit de door u ingezonden namen. Deze zullen zij dan voorstellen aan het schoolbestuur. Uiteraard zal de bedenker van de naam in het zonnetje worden gezet. We wensen u veel inspiratie en hopen op veel reacties.

Hero Visser en Hilde Rozema (voorzitters MR)
namens MR Lydinge en MR Regenboog Leens