Schoolzone bij winkelcentrum Leens

Bij het winkelcentrum van Leens is sinds afgelopen week een schoolzone ingericht tussen het gemeentehuis en drogisterij DIO. Naast de wegversmalling zijn er ook paars gekleurde hekjes en palen geplaatst. Dit moet een verhoogde attentiewaarde hebben om de snelheid van onder andere automobilisten te doen laten afnemen, zodat een veilige oversteek kan plaatsvinden als de kinderen van of naar school gaan.

De wegversmalling en de paars gekleurde hekjes en palen.