Kuispunt Breekweg

Verkeersoverlast Breekweg/N361 aanleg rotonde

Op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog worden twee nieuwe rotondes aangelegd: bij Wehe-den Hoorn en bij Leens. De rotondes moeten de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming bevorderen. De werkzaamheden voor de aanleg van de rotondes vinden plaats van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 25 september. In deze periode wordt de rijbaan een paar keer gestremd.

Stremmingen

De werkzaamheden op de N361 duren vier weken. Doorgaand verkeer over de N361 kan tijdens de werkzaamheden van de weg gebruik blijven maken. De zijwegen zijn gestremd. De doorstroming van het verkeer wordt met verkeerslichten geregeld. In de weekenden van 4 en 11 september is de rijbaan volledig gestremd van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur.

Veiliger en overzichtelijker

Bij Wehe-den-Hoorn en Leens liggen nu nog kruispunten met linksafvakken. Deze worden vervangen door rotondes. De kruispunten zijn onveilig en minder overzichtelijk dan rotondes. De rotondes moeten de veiligheid en de doorstroming op de N361 verbeteren. Nu moeten auto’s die willen afslaan lang wachten op het middenvak. 

CO2-neutraal

De rotondes bij Wehe-den Hoorn en Leens worden CO2 -neutraal aangelegd. Aannemer BAM maakt bij de aanleg gebruik van duurzame middelen, zoals lage temperatuurasfalt en ledverlichting, hun voertuigen rijden op biodiesel en ze gebruiken een elektrische wals. De CO2 die nog wordt uitgestoten, wordt gecompenseerd door zonnepanelen. 

Bron Rijksoverheid.nl

Wat betekend dat voor verkeer van en naar Leens?

Oversteken van en naar Kruisweg is gedurende deze weken niet mogelijk. Dat betekend dat verkeer van en naar Leens een alternatieve route moet volgen. Volg de adviezen op van de bebording.